fbpx

Vi flytter!

Vi flytter inn i frivillighetens hus!

26. februar flytter KFUK-KFUM-bevegelsen inn i Frivillighetens hus i Christian Krohgs gate 10. Vi ser frem til å dele huset med andre frivillige organisasjoner, blant annet LNU, Norsk Friluftsliv og Frivillighet Norge.

Foto: Knut Neerland-Magent

Det er like enkelt å besøke oss i Christian Krohgs gate som det var å besøke oss i Grubbegata. De nærmeste stoppene med kollektivtransport er Grønland og Jernbanetorget med t-bane, Nybrua eller Storgata med trikk og Hausmanns bru med buss. Du kan også ta tog til Oslo S og gå 10 minutter for å komme til oss.

I forbindelse med flyttingen vil forbundskontoret være stengt i uke 8.

Leie av møteromslokaler

I tillegg til at dere kan bruke våre møteromslokaler gratis som tidligere, er det også mulig å leie møtelokaler i Frivillighetens hus mot betaling. Mer informasjon om dette kommer. Vi får også et eget frivilligrom som kan brukes av alle våre flotte frivillige! Det passer til alt fra å lage plakater til demonstrasjoner til å ha gode samtaler. For å booke møterom og frivilligrommet kan du sende en e-post til global@yglobal.no.

Vi gleder oss veldig til å komme inn i nye lokaler og ser frem til å få besøk av deg!

Støtt Palestina

Hjelp barn og unge i palestina å få en fremtid!

Gaven din vil være med på å gi unge i Palestina mental helsehjelp, fritidsaktiviteter og muligheten til å være den endringen de ønsker å se! Hjelp dem å få en fremtid.

Gi en gave nå

Barn og unge rammes Hardest i krig!

Krig og konflikt setter dype spor. 2 millioner mennesker på Gaza er på flukt fra bombene i et område man verken kan flykte fra eller i. De som overlever må leve med dette krigstraumet resten av livet. Ungdommene er løsningen for fremtiden i Palestina.

Vi har prøvd å kjempe en ikke-voldelig kamp for fred. Vi har prøvd å finne ikke voldelige virkemidler for rettferdighet. Men, vi har bare blitt avvist og diskriminert. Hva kan vi gjøre? Når vi nå løfter stemmene våre for å snakke om frustrasjonen og argumenterer for rettferdighet for våre brødre og søstre i Gaza blir vi anklaget for å sympatisere med terrorister. Hva kan vi gjøre?

Vær med å gi unge i Palestina mental helsehjelp, fritidsaktiviteter og mulighet til å være den endringen de ønsker å se! Hjelp dem å få en fremtid.

Støtt ungdommene i Palestina nå – tusen takk for at du gir en gave!

Hjelp barn og unge i Palestina å få en fremtid!

Pengene går til KFUK-KFUM Global sitt arbeid med unge i Palestina.

Det vi nå ser på nyhetene ryster oss alle. KFUK-KFUM Global sine partnere, våre venner og deltakere på Gaza er på flukt fra bombene. I et område på størrelse med Trondheim. Det er vanskelig å holde håpet i live. Barn og ungdom står i en forferdelig situasjon. Vi er vitne til en politisk styrt og menneskeskapt humanitær katastrofe. En katastrofe støttet av vårt lands nærmeste allierte.

Hvilke spor setter en slik hverdag i barn og unge? Alt de kjenner er under angrep. Mange har mistet venner, familie, hjem og skole. Ingen steder er trygge. Mens grusomhetene på Gaza foregår, eskalerer også volden på Vestbredden og det rapporteres om daglige angrep på sivile. Barn og unge rammes hardt! Vår søsterorganisasjon/moderorganisasjon, YMCA og YWCA i Palestina prøver å holde arbeidet i gang, men situasjonen gjør det ekstremt krevende. Gjennom mange år har våre partnere jobbet med mental helsehjelp til unge med traumatiske erfaringer. Dette arbeidet er viktigere enn noen gang.

Takk for at du er med og gir ungdommene i Palestina en fremtid.

Takk for at du vil hjelpe ungdommene i Palestina!

Dette jobber vi med i Palestina:

 • Trygge møteplasser og fritidsaktiviteter for ungdom. 
 • Yrkesopplæring og jobbtrening til unge. 
 • Ungdom som har sittet i israelske fengsler, og som lever under okkupasjon og blokade, får psykososial støtte. 
 • Unge kvinner skal ha en stemme i et tradisjonelt og patriarkalsk samfunn.  
 • Tilby arenaer der unge får opplæring i demokratiske virkemidler, for å skape endring i samfunnet.   
 • Skape større bevissthet i samfunnet om inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner. 

Dette har resultert i:

 • Trygge, inkluderende felleskap. 
 • Flere ungdommer og unge voksne i arbeid. 
 • Tryggere ungdommer, som har verktøy for livsmestring.  
 • Engasjerte unge som jobber for å skape endring, gjennom ikke-voldelige virkemidler. 
 • Mer inkludering av ungdom med nedsatt funksjonsevne i samfunnet, og en større bevissthet rundt inkludering i skolen.  
 • Opprettelse av et nasjonalt studentparliament.  

Tusen takk for din gave!

GAZA YMCA

Gaza YMCA er en av få kristne barne- og ungdomsorganisasjonen på Gaza. Neste alle som er kristne på Gaza, er medlem av Gaza YMCA. Organisasjonen startet i 1952 og har vært KFUK-KFUM Globals partner i mange tiår. Etter Hamas’ angrep på Israel 7. oktober og Israels krigføring som svar på dette, står Gazas sivilbefolkning i en umulig situasjon. Vi er dypt bekymret for dem. 

Vårt mål er å samle inn penger som Gaza YMCA kan bruke på å støtte ungdom med det de trenger, når det igjen blir mulig.  

Under kan du lese mer om arbeidet som YMCA Gaza har drevet med, før krigens utbrudd.  

TRYGGE MØTEPLASSER

Det har vært vanskelig å bo på Gaza etter at blokaden ble innført i 2006. Derfor har Gaza YMCAs viktigste oppgave vært å skape trygge møteplasser, der barn og unge kan komme sammen. Disse møteplassene har vært et av ytterst få steder for både kristne og muslimske unge på Gaza har møttes. Her har de hatt en trygg arena for å drive med fritidsaktiviteter.

OPPLÆRING

De siste årene har Gaza YMCA holdt kurs for unge ledere fra over 30 små organisasjoner over hele Gaza-stripen, særlig i de områdene som nå har blitt bombet hardest. Her har ungdom fått ledertrening, opplæring i rettighetsarbeid og hvordan drive påvirkningsarbeid. Deltakerne har tatt denne opplæringen med seg tilbake til sine respektive organisasjoner. Mange av disse organisasjonene har ikke hatt ungdomsarbeid fra før, men startet med det etter opplæringen fra Gaza YMCA.  

INKLUDERING

Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering på Gaza. Gaza YMCA har satt fokus på dette og jobbet med kunnskapsformidling og praktisk inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner. Hos Gaza YMCA har alle hatt en trygg og god møteplass der de har kunnet være hele mennesker.

YMCA GAZAS FREMTID

YMCA Gaza er i dag et sted hvor folk har søkt tilflukt for bombene og bakkeinvasjonen. Den israelske hæren har nært omringet området, nabobygget har blitt bombet og det er ikke mulig å forlate bygningen. Medlemmer i YMCA Gaza forteller at akkurat nå handler livet om å overleve, og få tak i det mest nødvendige, slik som vann, mat, strøm, drivstoff og medisiner. Men stedet har vært et svært viktig samlingspunkt for barn og unge, og håpet er at YMCA Gaza en dag kan gjennoppstarte sine aktiviteter, for å tilby barn og unge det de trenger. Og når den dagen kommer, skal vi stå klare med pengene de trenger for å gjøre det. 

For å få dette til, trenger vi at du hjelper oss. 

Vi er takknemlig for alle gaver som vil hjelpe våre partnere i arbeidet som kommer, når kriger er over.

Takk for din støtte til barn og unge i Palestina!

Les mer:

Freden kommer innenfra

Freden kommer innenfra

Det er svært lite dokumentasjon på hvordan krigen påvirker menneskers psykiske helse i Sør-Sudan, og hvilke konsekvenser dette får for fredsskapende arbeid. Derfor lanserer vi nå den første rapporten på norsk om dette temaet.

Da borgerkrigen brøt ut i Sør-Sudan i desember 2013, utfordret KFUK-KFUM Global Sør-Sudan YWCA til å utvikle et arbeid på FNs sikkerhetsråds resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet (UNSCR 1325). Vi spurte YWCA hva de tenkte var det aller viktigste nå som krigen igjen var et faktum. De svarte umiddelbart at traumearbeid var deres førsteprioritet. Grove brudd på menneskerettighetene trenger ikke bare en juridisk rettergang, men hvert enkelt menneske trenger å bli sett, hørt og bli utstyrt med verktøy for å bearbeide de traumatiske hendelsene de har gjennomlevd.

Foto: Camilla Ravnsborg Aschjem / KFUK-KFUM Global

I samråd med YWCA South Sudan ønsket vi å utarbeide en rapport om det psykososiale arbeidet som organisasjonen driver i Sør-Sudan. Fra 2014 til 2018 har lokale medarbeidere registrert en rekke relevante data fra arbeidet som drives av YWCA. Dette utgjør datamaterialet som ligger til grunn for denne rapporten.

Rapporten er skrevet av Caroline Midttun Rostrup og Adriane Lilleskare Lunde og publisert med støtte fra Norad. 

Jeg vil bli president

Jeg vil bli president

Historien til Sør-Sudan har vært preget av konflikt. Den lange krigshistorien har medført at svært mange unge sørsudanere har vokst opp med mangel på muligheter, i tillegg lever svært mange barn og unge med traumer fra opplevelser de har gått gjennom. I 2016 var det flere flyktninger som flyktet fra Sør-Sudan til Uganda enn flyktninger og migranter som krysset Middelhavet på vei til Europa.

KFUK-KFUM Global jobber sammen med YGlobal Uganda i Kiryandongo flykningbosetting i Uganda. En del av vårt arbeid er rettet mot barn, hvor vi benytter tegneteknikker som en del av traumebehandling for barna som har flyktet fra Sør-Sudan. 

I 2016 startet et prosjekt der barn får bruke kunst til å bearbeide opplevelser, traumer og følelser. Flyktningene som kom til Kiryandongo fikk møte med veiledere når de ankom, barna som var med foreldrene sine fikk tegnesaker og satt på venterommet og tegnet mens de ventet. Noen av de som jobbet som veiledere la merke til at tegningene viste at barna hadde opplevelser de trengte å bearbeide, men som de kanskje ikke hadde nok språk til å uttrykke.

Dette ble starten på et terapiprogram for barn. Barna får utfolde seg fritt gjennom tegning, lek, maling, musikk og formgivning. Tegningene diskuteres i sammen med en veileder, og barna får hjelp til å tolke tegningene sine. Dette er med på å identifisere hvordan barna har det, og om de trenger ekstra støtte i hverdagen. Barna som deltar i terapien er bedre rustet til å delta i undervisningen på skolen, og blir værende på skolen i større grad etter å ha deltatt i programmet.

KFUK-KFUM Global og KFUK-KFUM-speiderne presenterte i 2017 utstillingen «Jeg vil bli president», med tegninger og budskap av barn og unge fra Sør-Sudan bosatt i flyktningbosettingen Kiryandongo. Utstillingen var kurert av Barnekunstmuseet og hang hos dem våren 2017. Utstillingen består av tegninger, historier og bilder av de unge kunstnerne.

Levebrød-program i Kiryandongo

Levebrød-program i Kiryandongo flyktningbosetting

På grunn av den pågående konflikten i Sør-Sudan, har det de siste tiårene vært en enorm tilstrømming av sørsudanske flyktninger til det nordlige Uganda. I Kiryandongo flyktningleir har Sør-Sudan YWCA sammen med Uganda YWCA derfor begynt å arbeide med traumebehandling, peacemaker-grupper og levebrød-program (economic empowerment). Siden arbeidet startet i oktober 2016 har det blant annet blitt opprettet 22 spare- og investeringsgrupper for kvinner, og vi har fått besøke tre kvinner som har startet virksomheter som har vært livsnødvendige for å klare seg i leiren.

Skrevet av Nina Søraa, frivillig i KFUK-KFUM Global.

Asunta John (34)

Asunta ankom Kiryandongo i oktober 2016 og ble med i en av spare- og investeringsgruppene allerede samme måned. Hun har vært i gjennom flere av kompetansetrenings-programmene til Sør-Sudan YWCA, og har opprettet en egen restaurant i leiren der de frivillige i YWCA ofte kommer for å spise lunsj. Hun har 7 barn å ta vare på, og sier at uten driften av restauranten sin hadde det aldri gått rundt. På grunn av suksessen med restauranten er det flere kvinner som har blitt inspirert av bedriften hennes og folk kommer stadig innom for tips om hvordan de selv kan bli med i en av gruppene.

Martha Nyaal (25)

Martha kom til Kiryandongo i 2015, og etter å ha blitt med i en spare- og investeringsgruppe med 15 andre kvinner startet hun en frisørsalong. I perioder med stor tilstrømming av nye flyktninger er det mange som kommer innom frisørsalongen, men i de rolige periodene fikk hun ideen om å utvide slik at hun nå har åpnet en restaurant ved siden av sammen med en venninne. ”Folk trenger alltid mat,” sier hun og forteller at med begge bedriftene i gang så går ting akkurat rundt. ”Jeg har ansvar for å brødfø 22 familiemedlemmer, og hadde aldri klart meg på matutdelingene fra FNs matvareprogram alene.”

Martha (t.h) og venninnen (t.v) hun har åpnet restauranten med.

Natasha (14)

Natasha passer småsøstrene og butikken til moren mens moren står i kø for utdeling av matrasjoner. Etter at moren ble med i en av YWCAs spare- og investeringsgrupper, fikk hun nok midler til å åpne egen butikk som selger enkle varer som mel, ris, te og potetgull. Her kommer det folk stadig innom for å handle.

Sør-Sudan YWCA skaper håp, og bygger fred. Vi vil oppfordre deg til å investere i arbeidet som gjøres for de lokale i Kiryandongo flykningbosetting, i form av en fast månedlig gave.

Din gave skaper en mer rettferdig verden! 

Støtt arbeidet!

Psykososiale rådgivere i Uganda

Opplæring av lokale psykososiale rådgivere i uganda

Siden 2016 har KFUK-KFUM Global støttet et program som bidrar til fred og økonomisk selvstendighet, og som tilbyr psykososial støtte til sørsudanere som har flyktet til flyktningebosetningen Kiryandongo.

Deltakerne viser frem sine diplomer, etter å ha bestått opplæring. Foto: Patrick Wanyiri

Det er stor mangel på psykologer og dyrt med profesjonelle psykologtjenester i Uganda. KFUK-KFUM Global gir opplæring til lokale rådgivere for å møte det store behovet for psykososial støtte blant flyktningene i Nord-Uganda. Rådgiverne er rekrutterte fra lokalsamfunn og representerer forskjellige etniske grupper blant flyktningene og lokalsamfunnene de bor i. I møte med rådgiverne, blir flyktningene utstyrt med ferdigheter de trenger for å forsørge seg selv, og for å bli aktive deltakere i sine lokalsamfunn. Da blir de ikke bare sett på som individer som trenger humanitær hjelp.

I 2021 inviterte KFUK-KFUM Global Nader Abu Amsha, en psykolog med over 30 års erfaring innen mental helse og rehabilitering, fra Øst-Jerusalem YMCA i Palestina til Kiryandongo for å gi kompetanseheving til lokale rådgivere. Han opprettet en viktig forbindelse mellom sine erfaringer fra arbeid med ungdom som har overlevd vold og undertrykkelse i Palestina, og de sørsudanske flyktningenes krigserfaringer.

Å øke kunnskapen til de lokale rådgiverne, og å integrere rådgivningstjenester i den lokale helse- og utdanningssektoren, har gitt ungdommene og kvinnene bedre fremtidsmuligheter. Flere ungdommer og kvinner som har mottatt psykososial støtte har fått utdanning, og noen har startet små bedrifter som hjelper dem til å øke inntektene sine.

Psykososial støtte er essensielt for unge mennesker, spesielt de som opplever vold og undertrykkelse. Ved å bry oss om deres frustrasjoner og muligheter, hjelper vi dem med å gjenopprette håpet for en bedre fremtid, og å minske ekstrem oppførsel som vanligvis forbindes med tap av fremtidshåp og begrensede muligheter. Dette bidrar til å redusere virkningen det vanskelige livet som flyktninger har på dem. I tillegg hjelper vi dem til å takle minnene fra vanskelige opplevelser fra før de flyktet fra Sør-Sudan.

Nader Abu Amsha (Psykolog i Palestina)
Nader Abu Amsha, til venstre, har over 30 års erfaring med mental helse og rehabilitering fra Øst-Jerusalem YMCA. Foto: Patrick Wanyiri

Otim i Kiryandongo

Otim i Kiryandongo

Otim (27) er født og oppvokst i Kiryandongo flyktningebosetning nord i Uganda. Familien hans var blant de første som flyktet fra krigen i Sør-Sudan tidlig 1989. Han ble født i flyktninge-bosetningen og har vokst opp med enslig mor. Faren døde i flyktningebosetningen, da Otim fremdeles var liten. Han er nå frivillig og prosjektleder for YWCAs Peacemaker-gruppe i Kiryandongo.

Helt fra barndommen har Otim drømt om å jobbe i media. Fra han var liten og hørte på radio, og til han ble eldre og så folk snakke på TV. Han fulgte drømmen sin og tok fag innenfor journalistikk og massekommunikasjon, før han fikk jobb som en radiovert. Videre vil han bruke sin erfaring innenfor media til å dele historier, fordi det å få og dele informasjon gir innvirkning. Folk får høre hverandres historier og de deler sammen. Det er med på å endre samfunnet.

Otim studerer journalistikk og kommunikasjon, og jobbet som radiovert i Sør-Sudan. I 2016 ble han arrestert i Sør-Sudan etter å ha skrevet en artikkel om en av presidentens foreslåtte stater. Etter å ha sluppet ut fra avhør av nasjonalgarden, rømte han tilbake til Kiryandongo, Uganda. Det var allerede mange veiblokader, og som regel slapp du videre ved å gi noe lite til personellet som stoppet deg. Ved den siste blokaden før grensen gikk sjåføren lei av å gi ut ting, og nektet. Otim og de andre i bilen ble tatt ut, og lagt på bakken med henda over hodet. All bagasje ble kastet ut og sjåføren anholdt. Otim og de andre ble nå etterlatt til å gå mot grensen. Like før grensen ble de plukket opp av en lastebilsjåfør som kjørte de til en “mobile money outlets” (kiosk som overfører penger mellom mobiltelefoner). Alle eiendeler var blitt fratatt dem, men Otim hadde nummeret til sin tante og fikk til slutt kommet seg tilbake til Kiryandongo.

Otim vet hvem som gjorde det mot ham. Til en viss grad bærer han fremdeles nag over det som skjedde. Sør-Sudan er et land med over 64 forskjellige stammer, og opplever mange uenigheter og kamper i mellom seg. Hvordan skal Otim forholde seg til noen fra en annen stamme som gjorde slikt mot ham? Det var vanskelig å kommunisere med dem, da man er redd for at skal få lyst til å hevne seg.

Samme år som Otim flyktet tilbake til Kiryandongo avholdt bosettingen en fotballturnering. Det er en arena hvor ungdommer møtes, samhandler og blir engasjerte. Men i de fleste tilfeller ender det med slagsmål. De satte seg derfor ned på tvers av stammer, som Peacemaker-grupper, og bestemte at hvert fotballag skulle ha ungdommer fra forskjellige stammer. 

I Peacemaker-gruppene har de laget en trygg plass blant hverandre, der historier blir delt på tvers av stammer. Ungdommene finner ut at de er ikke så ulike hverandre, og at de andre ikke nødvendigvis er de som begår den urett de har trodd. Flere og flere har vist sin interesse for Peacemaker-gruppene, og deres mobilisering og ungdomsledet-aktiviteter. Peacemakergruppene er et verktøy mot bærekraftig sosial rettferdighet. I samfunnet har det vært vanskelig å stole på hverandre, basert på en konfliktfylt historie. Men sammen tar vi fordelene av mangfoldet, og er frivillige i et samfunn vi alle bryr oss om. Mange er arbeidsledige, og isteden for å bebreide dem selv og situasjonen, snus det om til noe positivt som gagner alle. Alle tar med sine kunnskaper fra forskjellige bakgrunner, og sammen er de enda sterkere.

Grafisk profil

Grafisk profil

Her kan du lese om vår grafiske profil, og laste ned verktøykasse og logoer.

Grafisk verktøykasse:

KFUK-KFUM Global sin grafiske profil skal skape et helhetlig uttrykk for organisasjonen. I verktøykassa finner du logoer, typografi, farger og mer informasjon om profilen vår.

Verktøykassa gir ikke strenge retningslinjer, men det er viktig å holde seg til enkle føringer for å gi vedlikeholde organisasjonens helhetlige inntrykk.

Logoer:

Vår logo finnes i stående og liggende format, og med eller uten hvit bakgrunn. Skal logoen brukes over et bilde, en solid farge, eller andre underlag, skal den brukes med hvit bakgrunn.

Stående logo, med bakgrunn.

Liggende logo, med bakgrunn.

Stående logo, uten bakgrunn.

Liggende logo, uten bakgrunn.

Dersom du har mer spørsmål om KFUK-KFUM Global sin grafiske profil, kan du ta kontakt med vår innholdsprodusent på mail: johanne.nome@yglobal.no

Ledsagerprogrammet eappi

Bli ledsager i Palestina

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge står Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd bak programmet. Programmet støtter palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider for å få slutt på den israelske okkupasjonen av det palestinske området. Til enhver tid jobber ca 25 personer fra ulike land i team på Vestbredden og i Jerusalem. 

Hvert oppdrag er på tre måneder, og vi sender ut fire personer i hver gruppe. Ledsagerne forplikter seg også til å utføre informasjonsarbeid under oppholdet, samt minst fem informasjonsoppdrag etter hjemkomst.

Programmet er frivillig og ulønnet, men deltakerne får utbetalt et utetillegg for å dekke noen av kostnadene de har hjemme. Dessuten dekkes reise, losji, forsikring og enkelte andre utgifter. Søkere må være fylt 25 år ved utreise og beherske engelsk som arbeidsspråk. Programmet søker særlig deltakere med kirkelig tilknytning, og vi gjør oppmerksom på at ansatte i Den norske kirke kan søke om permisjon med lønn for å være ledsager. 

Hver august lyses det ut oppdrag for det neste året. Neste utlysning er august 2024.

Generelle spørsmål rettes mot:

Ingeborg Noren Rådgiver, Ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI),

Ingeborg.noren@nca.no, Tlf. 975 34 228