Grafisk profil

Grafisk profil

Her kan du lese om vår grafiske profil, og laste ned verktøykasse og logoer.

Grafisk verktøykasse:

KFUK-KFUM Global sin grafiske profil skal skape et helhetlig uttrykk for organisasjonen. I verktøykassa finner du logoer, typografi, farger og mer informasjon om profilen vår.

Verktøykassa gir ikke strenge retningslinjer, men det er viktig å holde seg til enkle føringer for å gi vedlikeholde organisasjonens helhetlige inntrykk.

Logoer:

Vår logo finnes i stående og liggende format, og med eller uten hvit bakgrunn. Skal logoen brukes over et bilde, en solid farge, eller andre underlag, skal den brukes med hvit bakgrunn.

Stående logo, med bakgrunn.

Liggende logo, med bakgrunn.

Stående logo, uten bakgrunn.

Liggende logo, uten bakgrunn.

Dersom du har mer spørsmål om KFUK-KFUM Global sin grafiske profil, kan du ta kontakt med vår innholdsprodusent på mail: johanne.nome@yglobal.no

Ledig stilling: Innsamlingsrådgiver

Vi søker innsamlingsrådgiver!

Selskapets navn: KFUK-KFUM Global 

Arbeidssted: OSLO 

Stillingskategori: Fast 

Søknadsfrist: Snarest mulig 

Stillingsbeskrivelse:

Vi søker nå etter en engasjert og fleksibel innsamlingsrådgiver som vil være en sentral deltaker i vårt arbeid med innsamling av midler og utadrettet formidling. Den ideelle kandidaten vil være en strukturert og entusiastisk person som trives med rutinemessige oppgaver, har gode kommunikasjonsevner, og er lidenskapelig opptatt av å formidle vårt budskap. Denne stillingen har varierte ansvarsfelt og oppgaver som strekker seg fra merkantile administrative oppgaver til kampanjeutvikling og formidlingsaktiviteter. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Gjennomføring av merkantile oppgaver knyttet til innsamling. 
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av kampanjer og aksjoner. 
 • Formidle kunnskap og informasjon om global urettferdighet og våre prioriterte temaer gjennom foredrag og andre aktiviteter. 
 • Legge til rette for frivilliges deltakelse i innsamling. 
 • Delta i utvikling og gjennomføring av ulike typer innsamlingskampanjer, -metoder og –aktiviteter som Global challenge, Globalløp og liknende. 
 • Bidra til rekruttering av faste givere, administrere giverdatabasen og registrere innsamlingsinntekter. 
 • Utføre andre oppgaver som tildeles stillingen. 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Høyere utdanning innen samfunnsvitenskap, kommunikasjon eller relaterte felt. 
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Erfaring innen kommunikasjon, frivillighetsarbeid, formidling, innsamling eller giverrekruttering er en fordel. 
 • Dyktighet i å koordinere og organisere andre. 
 • Solid kunnskap om temaer knyttet til våre fokusområder. 
 • Utmerkede kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. 
 • Erfaring med administrative oppgaver. 
 • Fleksibilitet og evne til å håndtere varierte arbeidsoppgaver. 

Vi tilbyr: 

 • Fleksibel arbeidstid og meningsfulle oppgaver. 
 • En spennende arbeidshverdag i et mangfoldig team. 
 • Gode ferie-, pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Lønn etter avtale. 

Søknadsprosess: 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Innsamlingsleder Magne Urke Krumsvik eller kommunikasjonsleder Eli Marie F Johnsen.

Søknad og CV sendes til magne.krumsvik@yglobal.no snarest mulig. Vi vil vurdere søknader løpende. 

Ledsagerprogrammet eappi

Bli ledsager i Palestina

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge står Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd bak programmet. Programmet støtter palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider for å få slutt på den israelske okkupasjonen av det palestinske området. Til enhver tid jobber ca 25 personer fra ulike land i team på Vestbredden og i Jerusalem. 

Hvert oppdrag er på tre måneder, og vi sender ut fire personer i hver gruppe. Ledsagerne forplikter seg også til å utføre informasjonsarbeid under oppholdet, samt minst fem informasjonsoppdrag etter hjemkomst.

Programmet er frivillig og ulønnet, men deltakerne får utbetalt et utetillegg for å dekke noen av kostnadene de har hjemme. Dessuten dekkes reise, losji, forsikring og enkelte andre utgifter. Søkere må være fylt 25 år ved utreise og beherske engelsk som arbeidsspråk. Programmet søker særlig deltakere med kirkelig tilknytning, og vi gjør oppmerksom på at ansatte i Den norske kirke kan søke om permisjon med lønn for å være ledsager. 

Hver august lyses det ut oppdrag for det neste året. Neste utlysning er august 2024.

Generelle spørsmål rettes mot:

Ingeborg Noren Rådgiver, Ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI),

Ingeborg.noren@nca.no, Tlf. 975 34 228