fbpx

Hjelp barn og unge i Palestina å få en fremtid!

Krig og konflikt setter dype spor. Hjelp barn og unge som har opplevd marerittet på Gaza. De som overlever, må leve med dette krigstraumet resten av livet. Ditt bidrag vil gi palestinske ungdommer fritidsaktiviteter, mental helsehjelp og opplæring i demokratiske virkemidler for fred.

Barn og unge i Palestina trenger din hjelp!

«Vi har prøvd å kjempe en ikke-voldelig kamp for fred. Vi har prøvd å finne ikke voldelige virkemidler for rettferdighet. Men, vi har bare blitt avvist og diskriminert. Hva kan vi gjøre? Når vi nå løfter stemmene våre for å snakke om frustrasjonen og argumenterer for rettferdighet for våre brødre og søstre i Gaza blir vi anklaget for å sympatisere med terrorister. Hva kan vi gjøre?»

Medlem i YMCA Øst-Jerusalem

Hjelp barn og unge i Palestina mental helsehjelp, fritidsaktiviteter og mulighet til å være den endringen de ønsker å se! Vær med å gi dem å få en fremtid.

Støtt ungdommene i Palestina nå – tusen takk for at du gir en gave!

Hjelp barn og unge i Palestina å få en fremtid!

Pengene går til KFUK-KFUM sitt arbeid med unge i Palestina.

Det vi nå ser på nyhetene ryster oss alle. KFUK-KFUM sine partnere, våre venner og deltakere på Gaza er på flukt fra bombene. I et område på størrelse med Trondheim. Det er vanskelig å holde håpet i live. Barn og ungdom står i en forferdelig situasjon. Vi er vitne til en politisk styrt og menneskeskapt humanitær katastrofe. En katastrofe støttet av vårt lands nærmeste allierte.

Hvilke spor setter en slik hverdag i barn og unge? Alt de kjenner er under angrep. Mange har mistet venner, familie, hjem og skole. Ingen steder er trygge. Mens grusomhetene på Gaza foregår, eskalerer også volden på Vestbredden og det rapporteres om daglige angrep på sivile. Barn og unge rammes hardt! Vår søsterorganisasjon/moderorganisasjon, YMCA og YWCA i Palestina prøver å holde arbeidet i gang, men situasjonen gjør det ekstremt krevende. Gjennom mange år har våre partnere vårt et sted hvor unge føler seg trygge, og kan få mental helsehjelp for å håndtere traumatiske erfaringer. Dette arbeidet er nå viktigere enn noen gang.

Takk for at du er med og gir ungdommene i Palestina en fremtid.

Takk for at du vil hjelpe ungdom i Palestina!

Dette jobber vi med i Palestina:

 • Trygge møteplasser og fritidsaktiviteter for ungdom. 
 • Yrkesopplæring og jobbtrening til unge. 
 • Ungdom som har sittet i israelske fengsler, og som lever under okkupasjon og blokade, får psykososial støtte. 
 • Unge kvinner skal ha en stemme i et tradisjonelt og patriarkalsk samfunn.  
 • Tilby arenaer der unge får opplæring i demokratiske virkemidler, for å skape endring i samfunnet.   
 • Skape større bevissthet i samfunnet om inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner. 

Vårt arbeid har gitt:

 • Trygge, inkluderende felleskap. 
 • Flere ungdommer og unge voksne i arbeid. 
 • Tryggere ungdommer, som har verktøy for livsmestring.  
 • Engasjerte unge som jobber for å skape endring, gjennom ikke-voldelige virkemidler. 
 • Mer inkludering av ungdom med nedsatt funksjonsevne i samfunnet, og en større bevissthet rundt inkludering i skolen.  
 • Opprettelse av et nasjonalt studentparliament.  

Les mer om våre partnere i Palestina, her.

Selv om fremtiden for mange palestinere er usikker, vet vi med sikkerhet at dette arbeidet vil være et enormt viktig bidrag når fremtiden skal stakes ut.

Tusen takk for din gave!

GAZA YMCA

Gaza YMCA er en av få kristne barne- og ungdomsorganisasjonen på Gaza. Neste alle som er kristne på Gaza, er medlem av Gaza YMCA. Organisasjonen startet i 1952 og har vært KFUK-KFUM Globals partner i mange tiår. Etter Hamas’ angrep på Israel 7. oktober og Israels krigføring som svar på dette, står Gazas sivilbefolkning i en umulig situasjon. Vi er dypt bekymret for dem. 

Vårt mål er å samle inn penger som Gaza YMCA kan bruke på å støtte ungdom med det de trenger, når det igjen blir mulig.  

Under kan du lese mer om arbeidet som YMCA Gaza har drevet med, før krigens utbrudd.  

TRYGGE MØTEPLASSER

Det har vært vanskelig å bo på Gaza etter at blokaden ble innført i 2007. Derfor har Gaza YMCAs viktigste oppgave vært å skape trygge møteplasser, der barn og unge kan komme sammen. Disse møteplassene har vært et av ytterst få steder for både kristne og muslimske unge på Gaza har møttes. Her har de hatt en trygg arena for å drive med fritidsaktiviteter.

OPPLÆRING

De siste årene har Gaza YMCA holdt kurs for unge ledere fra over 30 små organisasjoner over hele Gaza-stripen, særlig i de områdene som nå har blitt bombet hardest. Her har ungdom fått ledertrening, opplæring i rettighetsarbeid og hvordan drive påvirkningsarbeid. Deltakerne har tatt denne opplæringen med seg tilbake til sine respektive organisasjoner. Mange av disse organisasjonene har ikke hatt ungdomsarbeid fra før, men startet med det etter opplæringen fra Gaza YMCA.  

INKLUDERING

Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering på Gaza. Gaza YMCA har satt fokus på dette og jobbet med kunnskapsformidling og praktisk inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner. Hos Gaza YMCA har alle hatt en trygg og god møteplass der de har kunnet være hele mennesker.

YMCA GAZAS FREMTID

YMCA Gaza er i dag et sted hvor folk har søkt tilflukt for bombene og bakkeinvasjonen. Den israelske hæren har nært omringet området, nabobygget har blitt bombet og det er ikke mulig å forlate bygningen. Medlemmer i YMCA Gaza forteller at akkurat nå handler livet om å overleve, og få tak i det mest nødvendige, slik som vann, mat, strøm, drivstoff og medisiner. Men stedet har vært et svært viktig samlingspunkt for barn og unge, og håpet er at YMCA Gaza en dag kan gjennoppstarte sine aktiviteter, for å tilby barn og unge det de trenger. Og når den dagen kommer, skal vi stå klare med pengene de trenger for å gjøre det. 

For å få dette til, trenger vi at du hjelper oss. 

Vi er takknemlig for alle gaver som vil hjelpe barn og unge å få et trygt pusterom i konflikten!

Takk for all støtte til våre partnere i Palestina!