fbpx

varsling

English below.

KFUK-KFUM Global skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Vi tar avstand fra all diskriminering, trakassering og mobbing. Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit eller som strider mot våre retningslinjer vil vi at du skal melde ifra. Det er viktig for oss at du varsler sånn at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen! Varslere i KFUK-KFUM Global blir alltid tatt på alvor!

Hva er å varsle?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlig. Du kan si ifra om noe du har opplevd selv, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan varsle uansett om personen som er utsatt er ansatt eller frivillig i KFUK-KFUM Global. Du kan også melde fra om opplevelser du har hatt på arrangementer i regi av KFUK-KFUM-bevegelsen hvor KFUK-KFUM Global var tilstede. Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit.

Eksempler på kritikkverdige forhold du burde si ifra om: 

 • Brudd på KFUK-KFUM Globals retningslinjer
 • Lovbrudd
 • Mobbing
 • Seksuell trakassering og overgrep
 • Diskriminering og rasisme
 • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Hvordan varsler jeg?

Du varsler ved å kontakte daglig leder eller andre ansatte i KFUK-KFUM Global. Om varselet gjelder daglig leder, kan du melde fra til andre ansatte eller styreleder. Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg og varsle. Varsling kan skje både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med! Om du sier ifra skriftlig er det fint om du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om, men det er også mulig å varsle anonymt ved å bruke skjemaet nederst på siden. Det er også mulig å varsle anonymt, men vi oppfordrer til å oppgi hvem du er og hvem varselet gjelder så organisasjonen kan følge opp varselet på en tilfredsstillende måte.

Vi oppfordrer deg til å få med følgende info når du varsler: 

 • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert
 • Kontaktinformasjon til varsleren
 • Om andre er informert i saken, i så fall hvem
 • Gjerne forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas

Hva skjer når jeg har varslet?

Det er hovedsakelig daglig leder og en annen i ledergruppa som håndterer varslingssaker hos oss. De har ansvar for å få klarhet i saken. Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått så mye informasjon som mulig, vil daglig leder og styreleder avgjøre om det som har skjedd er et brudd på våre retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for dem som har brutt retningslinjene. Mens saken håndteres vil daglig leder og styreleder holde deg oppdatert om hva som skjer når. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom prosessen. Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig, det vil si at færrest mulig skal være med å håndtere saken. Du kan lese mer om håndtering av varslingssaker her

Den som varsler får første tilbakemelding senest innen syv dager etter at varsel er mottatt. Når saken avsluttes gis skriftlig tilbakemelding til varsleren. 

Kan jeg varsle anonymt? 

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du forteller oss hvem du er, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte og få undersøkt saken så nøye som mulig. Anonym varsling gjøres gjennom skjemaet under. Du kan lese mer om anonym varsling her

Kontaktinformasjon

Du varsler ved å ta kontakt med daglig leder, styreleder eller andre ansatte i KFUK-KFUM Global. Om varselet gjelder daglig leder, kan du melde fra til andre ansatte eller styreleder.

Kristin Bjorå, Fungerende daglig leder

Telefon: (+47) 959 25 811 // Epost: director@yglobal.no

Eirin Smedsrud Bekk, Styreleder

Telefon: (+47) 932 82 601 // Epost: eirinbekk@yahoo.no

English:

Whistleblower

Fraud and corruption diverts resources from the poor. It breaches the ethics and values of YGlobal, damages the reputation for sound financial management and further damage the reputation in public and relation to donors. Corruption has come to be recognized as one of the greatest obstacles to development. The YGlobal policy on fraud and corruption is one of zero tolerance. We strive to be transparent in all our work and believe that openness is fundamental in the fight against corruption and other kinds of unethical behavior. To ensure that our policies are put into practice we urge anyone who suspects corruption or other violations of our policy to notify us. In the form below you can report any incidents, or suspicion of incidents, of corruption, bribery, other business crime, harassment of any kind or unacceptable behavior. You will always have the option of staying anonymous when reporting an incident. Nevertheless, we do encourage you to provide your name and contact information in the report, as it makes it easier for us to follow up your complaint. Your report and identity will always be treated confidentially.

WHO CAN COMPLAIN?

 1. Anyone affected by our work or by projects we support has a right to complain.
 2. Our partners, volunteers and staff.
 3. Donors and other YGlobal stakeholders

WHAT TO COMPLAIN ABOUT?

 • Suspicion of or witness of inappropriate behavior or misconduct by a YGlobal staff or Board member, a volunteer or by someone representing one of our partners.
 • Sexual, physical, verbal or psychological harassment.
 • Decisions related to or implementation of YGlobal- or partner-supported programs.
 • Partner program implementation (where the program is funded by YGlobal).
 • Suspicion of misuse of funds/fraud.

YGLOBAL WILL NOT CONSIDER AND HANDLE COMPLAINTS THAT ARE:

 • Found to be malicious accusations intended to to serve personal objectives and agendas.
 • Intended to generate unnecessary bureaucracy and administration by reporting issues already discussed and decided on in line with proper procedures.
 • Complaints that are already the subject of legal proceedings.
 • Complaints regarding projects or activities not implemented by YGlobal or partners whom YGlobal supports.

HOW WILL A COMPLAINT TO YGLOBAL BE HANDLED?

In case of suspected fraud or corruption reported by staff, volunteers or third parties to YGlobal, a designated control committee will have the responsibility to delegate the case to the correct person(s) who will follow up on the case. The committee will include the Director, the International Programs Manager and they YGlobal Union representative. Other members from the HR or Finance-team will be added to the committee if relevant. The committee will assess the allegation(s) and consider whether to launch an investigation. Feedback on whether the incident will be investigated further will be given within two weeks of the submission of the complaint. If an investigation with appropriate parties is established, the concerned party will be taken out on forced leave during investigation. After concluding the case, the follow-up will meet the Norwegian and/or local laws in the country where the incident has taken place. There will be put extra emphasis on securing the safety of the person who has brought the concern to YGlobal.

CONTACT INFORMATION FOR COMPLAINTS:

If you do not wish to use the online complaint form (below), you can contact YGlobal Director  or the Chair of the YGlobal Board directly. If the complaint is about the Director, please contact the Chairperson of the Board.

Kristin Bjorå, Acting director

Telephone: (+47) 959 25 811 // E-mail: director@yglobal.no

Eirin Smedsrud Bekk, Chairperson of the Board

Telephone: (+47) 932 82 601 // E-mail: eirinbekk@yahoo.no