Sammen bygger vi global rettferdighet og fred

Vi jobber med å gi ungdom muligheter til å stå opp for seg selv, og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden!

Støtt oss

Vårt arbeid

Vi skal være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt nettverk og i samfunnet for øvrig. Vi skaper en mer rettferdig verden for alle mennesker, med fire viktige mål; klimarettferdighet, økonomisk rettferdighet, kjønnsrettferdighet, og rettferdig fred. Gjennom vårt arbeid treffer vi hvert år flere enn 25.000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50.000 liv påvirkes av det arbeidet vi driver i samarbeid med lokale partnere i 10 land.

Her jobber vi:

Engasjer deg!

Bli med og lær mer om hvordan verden er urettferdig og hva dette betyr for vanlige mennesker verden rundt. Hos oss kan du engasjere deg som frivillig i et politisk utvalg, delta i Globalløp på leir, eller reise ut i verden!

Gi unge en mulighet!

Ved å støtte KFUK-KFUM Global, gir du ungdom muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Investeringer i ungdom er nøkkelen til å skape god fordeling og bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt. Din gave skaper en mer rettferdig verden! 

Aktuelt