fbpx

Barn og unge rammes hardt!

Krig og konflikt setter dype spor. Barn og unge opplever nå et mareritt på Gaza. De som overlever, må leve med dette krigstraumet resten av livet.

Gi barn og unge et livsviktig pusterom i marerittet!

Vårt arbeid

Vi skal være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt nettverk og i samfunnet for øvrig. Vi skaper en mer rettferdig verden for alle mennesker, med fire viktige mål; klimarettferdighet, økonomisk rettferdighet, kjønnsrettferdighet, og rettferdig fred. Gjennom vårt arbeid treffer vi hvert år flere enn 25.000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50.000 liv påvirkes av det arbeidet vi driver i samarbeid med lokale partnere i 10 land.

Her jobber vi:

Engasjer deg!

Bli med og lær mer om hvordan verden er urettferdig og hva dette betyr for vanlige mennesker verden rundt. Hos oss kan du engasjere deg som frivillig i et politisk utvalg, delta i Globalløp på leir, eller reise ut i verden!

Gi unge en mulighet!

Ved å støtte KFUK-KFUM Global, gir du ungdom muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Investeringer i ungdom er nøkkelen til å skape god fordeling og bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt. Din gave skaper en mer rettferdig verden!