Palestina YWCA

YWCA Palestina ble offisielt etablert i Jerusalem i 1918. YWCA Palestina består av tre forskjellige foreninger som er plassert i Jerusalem, Ramallah og Jericho. 

Visjonen deres er et fritt, selvstendig og demokratisk Palestina hvor man jobber for å opprettholde viktige standarder som blant annet likestilling, toleranse, rettferdighet, fred, kulturelt mangfold og ytringsfrihet. Deres hovedfokus er å styrke kvinner og jenter. For å få til dette må vi øke kvinners adgang til utdanning, utvikle deres økonomiske kompetanse og jobbe for kvinners individuelle og nasjonale rettigheter.

Palestina YWCA drifter flere Safe Spaces – trygge rom der ungdom kan komme for å være sammen, og for å lære om ulike temaer (kjønnsrettferdighet, menneskerettigheter, ledertrening, etc.). Det jobbes aktivt for å øke unge menneskers deltakelse i beslutningsprosesser på alle nivåer. Dette er en del av det pågående arbeidet med FN resolusjon 2250 – ungdom, fred og sikkerhet

I 2022…

  • ..benyttet 2000 unge seg av Safe Spaces hos Palestina YWCA.
  • ..ble det arrangert en nasjonal 2250-konferanse, hvor myndigheter på øverste nivå (statsministerens kontor) deltok. Konferansen ble gjennomført av unge, som var med å planlegge, budsjettere og gjennomføre initiativer etter å ha identifisert behov hos unge og i samfunnet.
  • ..nådde Palestina YWCA over 20 000 gjennom en nasjonal kampanje, med fokus på digital sikkerhet for unge. Et tema som var viktig for deltakerne i lokal gruppene, da sosiale medier brukes som et verktøy for å utøve sosial kontroll over unge.