fbpx

Palestina YWCA

Her presenterer vi Palestina YWCA. På grunn av krigen som har utspilt seg siden 7. oktober, er situasjonen på bakken en ganske annen enn det som beskrives nedenfor. Når det blir mulighet for det, kommer vi til å samarbeide med våre partnere for å fortsette dette arbeidet som nå blir viktigere enn noen gang. 

YWCA Palestina ble offisielt etablert i Jerusalem i 1918. YWCA Palestina består av tre forskjellige foreninger som er plassert i Jerusalem, Ramallah og Jericho. 

Visjonen deres er et fritt, selvstendig og demokratisk Palestina hvor man jobber for å opprettholde viktige standarder som blant annet likestilling, toleranse, rettferdighet, fred, kulturelt mangfold og ytringsfrihet. Deres hovedfokus er å styrke kvinner og jenter. For å få til dette må vi øke kvinners adgang til utdanning, utvikle deres økonomiske kompetanse og jobbe for kvinners individuelle og nasjonale rettigheter.

Aktuelt

Palestina YWCA drifter flere Safe Spaces – trygge rom der ungdom kan komme for å være sammen, og for å lære om ulike temaer (kjønnsrettferdighet, menneskerettigheter, ledertrening, etc.). Det jobbes aktivt for å øke unge menneskers deltakelse i beslutningsprosesser på alle nivåer. Dette er en del av det pågående arbeidet med FN resolusjon 2250 – ungdom, fred og sikkerhet

I 2022…

  • ..benyttet 2000 unge seg av Safe Spaces hos Palestina YWCA.
  • ..ble det arrangert en nasjonal 2250-konferanse, hvor myndigheter på øverste nivå (statsministerens kontor) deltok. Konferansen ble gjennomført av unge, som var med å planlegge, budsjettere og gjennomføre initiativer etter å ha identifisert behov hos unge og i samfunnet.
  • ..nådde Palestina YWCA over 20 000 gjennom en nasjonal kampanje, med fokus på digital sikkerhet for unge. Et tema som var viktig for deltakerne i lokal gruppene, da sosiale medier brukes som et verktøy for å utøve sosial kontroll over unge.

Du vil kanskje lese mer om: