fbpx

Vi skaper endring

Vi gir muligheter for enkeltmennesker i lokalsamfunn, samtidig som vi forandrer politikk og de store, globale strukturene.

Støtt arbeidet

Vårt arbeid

Vi tror at en mer rettferdig verden kan skapes ved å forandre menneskeskapte årsaker til fattigdom og urettferdighet. Vi skal være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt nettverk og i samfunnet for øvrig. Gjennom vårt arbeid treffer vi hvert år flere enn 25.000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50.000 liv påvirkes av det arbeidet vi driver i samarbeid med lokale partnere i 9 land, og vi er stolte av å drive vårt arbeid svært effektivt, for å få mest mulig ut av hver innsamlede krone. 

I alt vårt arbeid har vi fire gjennomgående tematikker. Unge skal være aktive aktører og være inkludert i alt arbeid som gjøres. De er en ressurs, og eksperter på hva som trengs for å gjøre verden til et bedre sted. Vi jobber for at alle, uavhengig funksjonsnivå, skal inkluderes i samfunnet. Sammen med våre partnere har vi fokus på at alle program har en nøytral eller positiv effekt på miljøet og naturen. Sammen streber vi etter likestilling i alle aspekter av arbeidet til KFUK-KFUM Global og våre partnere.

Vi har fire viktige mål

Her jobber vi

Vi arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. Prosjektene våre drives gjennom partnerskap med lokale YMCA og YWCA-kontorer. YMCA (KFUM) og YWCA (KFUK) er to av verdens største bevegelser. Til sammen finnes de i over 140 land med lokale, medlemsstyrte organisasjoner. Dette er våre partnere. De er styrt av lokalbefolkningen som bor over hele landet. De er en del av lokalbefolkningen og vet hva som er utfordringene og hvilke løsninger som fungerer. Alene er man én. Sammen i en gruppe er vi brått mange. Vi mener at vi kan skape mye større endringer sammen enn når man står alene.

Vi jobber med partnere i 9 land. Velg landet du vil lese mer om.

Slik jobber vi

I en verden med urettferdighet, økende økonomiske ulikheter, brudd på menneskerettigheter, klimakrise og tap av natur, må vi endre retning. Vår visjon er å sammen bygge global rettferdighet og fred. Vår rolle er å gjøre det mulig for unge mennesker å forandre verden. Vi vil støtte mobilisering av sosiale bevegelser av unge mennesker over hele verden og ungdomsledet endring. Slik gjør vi det:

Trygge lokalsamfunn

For at unge mennesker skal kunne forandre verden, trenger de gode og trygge fellesskap der de kan utvikle seg, og nå sitt fulle potensial. Vi jobber for å utvikle trygge, inkluderende rom, med tilgang til forskjellige tjenester, samtidig som vi gir unge mennesker mulighet til å ta vare på deres fysiske, seksuelle, og mentale helse.

Meningsfylt arbeid

For at unge mennesker skal kunne forandre verden, må de få dekket sine grunnleggende behov, gjennom tilgang til inntekt, mat og et sted å bo. Med disse tingene på plass kan de ta selvstendige valg og bidra til å utvikle samfunnet. Arbeidsledigheten i verden er høy, og unge er blant de mest sårbare. Vi jobber for å sikre anstendig, fleksibel, meningsfull og rettferdig tilgang til arbeid, entreprenørskap og opplæringsmuligheter.

Bærekraftig planet

Det blir ikke global rettferdighet og fred, uten en bærekraftig planet. Unge mennesker jobber hardt for å stoppe klimaendringene, og våre programmer vil forsterke deres initiativ for bærekraftig miljø og klimarettferdighet. Klimakrise, forurensning, og tap av natur ødelegger planeten vår, og fører til urettferdighet. Vi jobber for globale løsninger og politikk for å støtte en rettferdig overgang til en grønn økonomi, samtidig som vi sørger for at ingen blir etterlatt når vi jobber sammen for å gjenoppbygge og beskytte planeten vår.

Rettferdig verden

Menneskerettigheter og like rettigheter for alle er grunnleggende for en rettferdig og fredelig verden. Unge mennesker engasjerer seg som «peacemakers» lokalt, nasjonalt og globalt. Og vi støtter deres kamp for global rettferdighet og fred. Urettferdighet og diskriminering basert på etnisitet, økonomisk situasjon, kjønn, seksuell legning, og kjønnsidentitet og -uttrykk eksisterer over hele verden. Unge mennesker lever i pågående krig og konflikt. Vi må bekjempe systematisk diskriminering, rasisme, urettferdighet, ulikhet og økonomisk ulikhet.

Slik kan du støtte arbeidet vårt

Ved å støtte KFUK-KFUM Global, gir du ungdom muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber rettighetsbasert. Dette betyr at vi jobber for å endre de samfunnsforholdene der sårbare mennesker, spesielt ungdom, fratas rettighetene sine.  

Som fastgiver bidrar du til at våre partnere kan fortsette sitt viktige arbeid med å ivareta kvinners og unge menneskers rettigheter, og til at vi kan drive påvirkningsarbeid både i Norge og partnerlandene våre for å sammen bygge global rettferdighet og fred.

Din gave skaper en mer rettferdig verden!

Støtt vårt arbeid!