fbpx

Om oss

KFUK-KFUM Global en solidaritets- og bistandsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM speiderne i Norge. Sammen jobber vi for en mer rettferdig verden.

Vi mener at fattigdom og den skjeve fordelingen av ressurser i verden er et resultat av menneskeskapte systemer. Feilslått politikk har skapt fattigdom, og ved å forandre politikk og forbruksmønster kan vi skape en mer rettferdig verden. Vi arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. Prosjektene våre drives gjennom partnerskap med lokale organisasjoner, og vår målgruppe er unge mennesker og kvinner. 

Åpen, nestekjærlighet, rettferdig og modig. Disse verdiene preger alt vi gjør og danner grunnlaget for veivalg i arbeidet vårt. Vi er åpen for alle uavhengig av religion, etnisitet, legning, eller partipolitisk overbevisning. Vårt arbeid er bygget på kjærlighet til alle mennesker. Vi skaper en mer rettferdig verden og har troen på at den kan skapes ved å forandre menneskeskapte årsaker til fattigdom og urettferdighet. Vi skal også være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt eget nettverk og i samfunnet for øvrig.

Strategier og prinsipper

Publikasjoner

Kontakt

Varsling / Whistleblower