fbpx

Palestina

Palestinas landområde er delt i to. Den største delen er Vestbredden som ligger vest for Jordan og øst for Israel. Den minste delen kalles Gazastripen som er en stripe med land langs kysten av Middelhavet, og det grenser til Egypt og Israel.

Denne teksten beskriver situasjonen og våre partneres arbeid før krigen på Gaza brøt ut 7. oktober. Om du ønsker informasjon om situasjonen nå kan du lese mer her.

Utfordringene på Vestbredden og Gaza er like, men med noen forskjeller. Begge områdene lider under okkupasjon av Israel, som begrenser mulighetene innbyggerne har til å bevege seg. Gaza er en ekstrem versjon av Vestbredden, siden innbyggerne der hverken får reise ut av området, eller får utvikle samfunnet sitt. Gaza er også mindre enn Vestbredden, så bevegelsesfriheten til innbyggerne der er tilsvarende mindre. Det er også en mange palestinere som bor i Israel, og de er også utsatt for begrensninger hva kommer til jobb, utdanning og muligheter.

Begrensningene som legges på de palestinske innbyggerne av Israel, fører til et høyt konfliktnivå som går ut over den palestinske, så vel som den israelske befolkningen. Vold fra begge parter er med på å høyne konfliktnivået, og befolkningen blir stadig utsatt for traumer i form av for eksempel skader og tap av familiemedlemmer.

Våre partnere i Palestina jobber med traume-rehabilitering av ungdom, samt å gi dem opplæring i demokratiske prosesser. Målet for det meste av arbeidet vi gjør i Palestina er å gi befolkningen opplæring i hvordan man kan kjempe for sine rettigheter uten å bruke vold, i tillegg til at palestinsk ungdom skal få muligheten til å delta i samfunnet i form av jobb, familie og utdanning.

Våre partnere i Palestina

Gaza YMCA

Gaza YMCA er et trygt sted i et særdeles utfordrende område, og samler jevnlig over 1000 unge mennesker til ulike aktiviteter. Mange av de unge som vokser opp på Gaza i dag har ikke opplevd noe annet enn å leve i krig og konflikt, og det er derfor mye fokus på å øke deres forståelse og kunnskap for demokratiske rettigheter.

Palestina YWCA

Palestina YWCA drifter flere «Safe Spaces», der ungdom kan komme for å være seg selv, sammen. De jobber også aktivt for å øke unge menneskers deltakelse i beslutningsprosesser på alle nivåer.

Øst-Jerusalem YMCA

Øst-Jerusalem YMCA jobber med to hovedgrupper: ungdom utsatt for politisk vold, og ungdom med nedsatt funksjonsevne. De drifter velfungerende rehabiliteringssentre over store deler av Vestbredden, og lokale ungdomsgrupper tar initiativ for å skape bedre lokalsamfunn.

Joint Advocacy Initiative (JAI)

JAI arrangerer skoleringer i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen (BDS), folkerett og politisk påvirkning. Gjennom oliventre-kampanjen støtter de palestinske bønder som har fått sine oliventrær ødelagt og fjernet av det israelske militæret.

Er du engasjert i palestinernes sak?