Grafisk profil

Grafisk profil

Her kan du lese om vår grafiske profil, og laste ned verktøykasse og logoer.

Grafisk verktøykasse:

KFUK-KFUM Global sin grafiske profil skal skape et helhetlig uttrykk for organisasjonen. I verktøykassa finner du logoer, typografi, farger og mer informasjon om profilen vår.

Verktøykassa gir ikke strenge retningslinjer, men det er viktig å holde seg til enkle føringer for å gi vedlikeholde organisasjonens helhetlige inntrykk.

Logoer:

Vår logo finnes i stående og liggende format, og med eller uten hvit bakgrunn. Skal logoen brukes over et bilde, en solid farge, eller andre underlag, skal den brukes med hvit bakgrunn.

Stående logo, med bakgrunn.

Liggende logo, med bakgrunn.

Stående logo, uten bakgrunn.

Liggende logo, uten bakgrunn.

Dersom du har mer spørsmål om KFUK-KFUM Global sin grafiske profil, kan du ta kontakt med vår innholdsprodusent på mail: johanne.nome@yglobal.no

Ledig stilling: Innsamlingsrådgiver

Vi søker innsamlingsrådgiver!

Selskapets navn: KFUK-KFUM Global 

Arbeidssted: OSLO 

Stillingskategori: Fast 

Søknadsfrist: Snarest mulig 

Stillingsbeskrivelse:

Vi søker nå etter en engasjert og fleksibel innsamlingsrådgiver som vil være en sentral deltaker i vårt arbeid med innsamling av midler og utadrettet formidling. Den ideelle kandidaten vil være en strukturert og entusiastisk person som trives med rutinemessige oppgaver, har gode kommunikasjonsevner, og er lidenskapelig opptatt av å formidle vårt budskap. Denne stillingen har varierte ansvarsfelt og oppgaver som strekker seg fra merkantile administrative oppgaver til kampanjeutvikling og formidlingsaktiviteter. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Gjennomføring av merkantile oppgaver knyttet til innsamling. 
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av kampanjer og aksjoner. 
 • Formidle kunnskap og informasjon om global urettferdighet og våre prioriterte temaer gjennom foredrag og andre aktiviteter. 
 • Legge til rette for frivilliges deltakelse i innsamling. 
 • Delta i utvikling og gjennomføring av ulike typer innsamlingskampanjer, -metoder og –aktiviteter som Global challenge, Globalløp og liknende. 
 • Bidra til rekruttering av faste givere, administrere giverdatabasen og registrere innsamlingsinntekter. 
 • Utføre andre oppgaver som tildeles stillingen. 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Høyere utdanning innen samfunnsvitenskap, kommunikasjon eller relaterte felt. 
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Erfaring innen kommunikasjon, frivillighetsarbeid, formidling, innsamling eller giverrekruttering er en fordel. 
 • Dyktighet i å koordinere og organisere andre. 
 • Solid kunnskap om temaer knyttet til våre fokusområder. 
 • Utmerkede kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. 
 • Erfaring med administrative oppgaver. 
 • Fleksibilitet og evne til å håndtere varierte arbeidsoppgaver. 

Vi tilbyr: 

 • Fleksibel arbeidstid og meningsfulle oppgaver. 
 • En spennende arbeidshverdag i et mangfoldig team. 
 • Gode ferie-, pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Lønn etter avtale. 

Søknadsprosess: 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Innsamlingsleder Magne Urke Krumsvik eller kommunikasjonsleder Eli Marie F Johnsen.

Søknad og CV sendes til magne.krumsvik@yglobal.no snarest mulig. Vi vil vurdere søknader løpende. 

Ledsagerprogrammet eappi

Bli ledsager i Palestina

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge står Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd bak programmet. Programmet støtter palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider for å få slutt på den israelske okkupasjonen av det palestinske området. Til enhver tid jobber ca 25 personer fra ulike land i team på Vestbredden og i Jerusalem. 

Hvert oppdrag er på tre måneder, og vi sender ut fire personer i hver gruppe. Ledsagerne forplikter seg også til å utføre informasjonsarbeid under oppholdet, samt minst fem informasjonsoppdrag etter hjemkomst.

Programmet er frivillig og ulønnet, men deltakerne får utbetalt et utetillegg for å dekke noen av kostnadene de har hjemme. Dessuten dekkes reise, losji, forsikring og enkelte andre utgifter. Søkere må være fylt 25 år ved utreise og beherske engelsk som arbeidsspråk. Programmet søker særlig deltakere med kirkelig tilknytning, og vi gjør oppmerksom på at ansatte i Den norske kirke kan søke om permisjon med lønn for å være ledsager. 

Hver august lyses det ut oppdrag for det neste året. Neste utlysning er august 2024.

Generelle spørsmål rettes mot:

Ingeborg Noren Rådgiver, Ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI),

Ingeborg.noren@nca.no, Tlf. 975 34 228

Skattekonvensjon i FN

Skattekonvensjon i FN

500 til 600 milliarder dollar i skatt tapes hvert år på grunn av skatteflukt, og det er utviklingslandene i verden som taper mest.

Skatt er en prosentandel av inntektene som man gir til staten, og som staten bruker på å gi folket grunnleggende og rimelige tjenester som skole, sykehus og kollektivtransport. Skatteflukt handler om at noen av verdens rikeste mennesker og største selskaper gjemmer bort inntektene sine for å slippe å betale skatt og å dele sine inntekter med staten og medborgerne sine.

For eksempel kan noen registrere at de bor i et annet land så de heller kan betale lav skatt i det landet, mens de i virkeligheten forblir boende samme sted. Dette er ulovlig. I tillegg brukes ulike smutthull i loven. Store internasjonale selskaper får ofte god hjelp av advokater til å finne ut hvordan de kan organisere seg i flere land for å betale minst mulig skatt. Landene som har lavest skatt kalles for skatteparadiser. De tilbyr å holde ting hemmelig for selskapene og de rike menneskene som velger å betale skatt der heller enn i sitt eget hjemland.

Som et resultat sitter vi igjen med færre penger som politikerne kan bruke på viktige fellesgoder som for eksempel gratis skole, kollektivtransport, eller noen å snakke med når man trenger det. I Sør-Afrika forsvinner 30 milliarder kroner hvert år på grunn av skatteflukt. Med de pengene som forsvinner på grunn av skatteflukt kunne vi hatt et enda bedre grunnlag for å globalt finansiere det grønne skiftet, viktige tilbud for ungdom, og å hjelpe flere mennesker ut av fattigdom.

Skatteflukt er et globalt problem, og løses derfor best i samarbeid mellom verdens land. Et av tiltakene som kan være med å løse problemene rundt skatteparadiser og skattepengene som forsvinner, er å få en skattekonvensjon i FN. Dagens skattesystem er lagd av de rike landene i verden, og derfor er det viktig at når vi skal lage nye regler for skatt, at også lav- og mellominntektsland tas med i utformingen. Det finnes ikke noe globalt regelverk for internasjonal skatt i dag. Dagens system er utdatert, komplisert og med mange smutthull, som gjør det enkelt for selskaper og enkeltpersoner å omgå disse reglene.

Det siste vi trenger, er enda et verdensomspennende system hvor de rikeste blir rikere, og de fattigere blir fattigere. Derfor trenger vi en global skattekonvensjon.

I november 2022 vedtok FN en resolusjon som bestemte at verdens land skulle begynne å diskutere internasjonalt skattesamarbeid. En av måtene man kan samarbeide om skatt internasjonalt er nettopp gjennom en skattekonvensjon.

KFUK-KFUM Global har sammen med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner støttet en global skattekonvensjon i FN i mange år, og endelig ser det ut som vi er på riktig vei. Vi kommer til å fortsette å presse politikerne på dette, i vårt arbeid mot en mer rettferdig verden!

Beatrice og Deborah

Beatrice og Deborah

Beatrice flyktet til Kiryandongo i 2015 sammen med Deborah og sine tre andre barn.

De ansatte på kontoret til KFUK-KFUM Global i Kiryandongo så at Deborah hadde en funksjonsnedsettelse og tok kontakt med Beatrice og spurte hvordan hun og barna hadde det.

Deborah fikk en plass i barnekunstterapien, og Beatrice fikk tilbud om psykososial støtte.

I barnekunstterapien møter Deborah andre barn, også barn med funksjonsnedsettelser. Hun har lært å tegne og å skrive navnet sitt, og har også begynt å tegne hjemme.

«Mamma, det er flere som meg der. Vi er ulike. Jeg har bare ett ben, men jeg kan gjøre mange ting.»

Deborah

Bangladesh

Bangladesh

I Bangladesh jobber KFUK-KFUM Global sammen med YWCA, det er et spesielt fokus på drift av skoler som er tilgjengelige for alle.

2022 var et år preget av pandemi, men til tross for lange nedstengninger av skoler har 150 elever fra Chandpur, 73 elever fra Savar, og 62 fra Dinajpur, fullført 1.-5. klasse ved YWCAs gratisskoler. Ved alle YWCAs gratisskoler er det også årlige helsesjekker for alle elever og undervisning om viktigheten av egen og andres psykiske helse og hygiene. Jevnlig arrangeres det foreldremøter for å engasjere elevenes foresatte i barnets utdanning.

Ungdom i YWCA Bangladesh har gjennomført informasjonskampanjer i sine lokalmiljø på temaer som; Betydningen av jenters utdanning, SRHR (seksuelle og reproduktive helse og rettigheter) med fokus på problemer knyttet til barneeksteskap, menstruasjonshelse og hygiene, kjønnsbasert vold og vold i hjemmet, sikkerhetstiltak under pandemien, betydningen av klimatiltak, og positiv og miljøvennlig atferd.

Ved å dele ut “verdighetssett” (sanitetsbind, såpe, ansiktsmaske, og klistremerke om menstruasjonshygiene) har Bangladesh YWCA hjulpet totalt 1050 unge jenter og kvinner i syv ulike lokalsamfunn. I forbindelse med utdeling ble det også gjennomført undervisning for ca 100 unge kvinner på temaer som på menstruasjonshelse, personlig helse, Covid-19 bevissthet, forebygging av brystkreft, SRHR, tidlig ekteskap og kjønnsbasert-vold/vold i hjemmet.

YWCA Bangladesh har også jobbet strategisk med treplanting. Dette for å øke forståelsen for viktigheten av å plante trær og utfordringene med avskoging.

Nyhetsartikkel

Nyhetsartikkel

Vanlig tekst i et avsnitt lorem ipsum dolor sit amet consecteteuer.

Fortsetter med avsnitt

Overskrift

Sitat-tekst lorem ipsum

John Doe
 • Punkt nummer tre?
 • fjsdfjkalf
 • fjdsklfjsdkl
 • fjsdklfjskl