fbpx

Reisebrev fra FNs Klimatoppmøte 2023

Jeg heter Anna og var så heldig å delta på FNs klimatoppmøte på vegne av KFUK-KFUM Global. Det foregikk to uker i desember i Dubai, og her kommer et lite reisebrev! 

Jeg landet i en by med høye skyskrapere midt i ørkenen (og verdens høyeste bygning), lange sandstrender, kunstige øyer, seksfelts motorvei i begge retninger og kjøpesentre – Dubai. Dette var bakteppe for toppmøtet som samler statsledere, næringsliv og sivilsamfunn fra hele verden. I en urolig verden, er det oppmuntrende at land samles på klimatoppmøtet for å samarbeide om, og diskutere løsninger på klimaendringene vi står ovenfor. Tiden ble tilbrakt på et gigantisk konferanse-område i utkanten av byen. Jeg samarbeidet tett med andre norske organisasjoner gjennom Forum for utvikling og miljø. Det var veldig lærerikt. Mitt mål var å kjempe for klimarettferdighet opp mot norske politikere og komme med et ungdomsperspektiv på løsninger, i tillegg til å lære mest mulig om hvordan en slik internasjonal prosess fungerer. Vi hadde god kontakt med norsk politisk ledelse og ulike ministre som deltok på toppmøtet. Vi prøvde å påvirke politikerne og fagfolk i Klima og miljø-departementet til å være ambisiøse inn i forhandlingene med andre land. 

På konferansearenaen var det tematiske møter om for eksempel klimafinansiering, utslippsreduksjoner og «den globale gjennomgangen» – om hvordan verden ligger an til å nå målene i Parisavtalen om å redusere global oppvarming til 1,5 grad. Noen viktige ting som skjedde var at ”tap og skade”-fondet ble vedtatt, som er positivt for å sørge for klimafinansiering til land i det globale Sør. Det er viktig at land med ansvar for klimaendringene bidrar finansielt til fondet. Sluttdokumentet nevner behovet for «overgang vekk fra fossil energi». Det er historisk at fossil energi nevnes i slutteksten, men det er nødvendig at land følger opp dette punktet. 

Det var en veldig spennende opplevelse, å være så tett på verdensledere, og ikke minst enormt mange kunnskapsrike folk fra sivilsamfunn over hele verden som kjemper for en levelig klode.

Du vil kanskje lese mer om: