fbpx

Bangladesh

I Bangladesh er usikkerhet rundt mat, analfabetisme, dårlige helsefasiliteter og tilgang til informasjon, utfordringer med hensyn til inntekt og arbeid, miljøforurensning og naturkatastrofer noe som fører den unge generasjonen mot en usikker fremtid. Den er preget av fattigdom, sult og mangel på individuelle rettigheter.

Vår partner i Bangladesh:

Bangladesh YWCA

Et viktig fokusområde for YWCA Bangladesh er å sikre barn tilgang til utdannelse med kvalitet. De jobber også mye med å sikre at unge mennesker blir borgere med myndighet for å sikre deres grunnleggende rettigheter. Ungdomsgrupper gjennomfører informasjonskampanjer med selvvalgte tematikker med betydning for lokalsamfunnet, som for eksempel SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter).