fbpx

økonomisk rettferdighet

Økonomisk rettferdighet handler om at ingen mennesker skal leve i fattigdom. KFUK-KFUM Global jobber med enkeltmennesker for å sikre deres levebrød, med lokalsamfunn for å stoppe korrupsjon og med globale strukturer for å endre politikk som skaper urettferdighet.

Økonomisk trygghet

Når hverdagen handler om å skaffe mat til familien er det vanskelig å tenke på fremtiden. Gjennom vårt arbeid får ungdom og kvinner mulighet til å sikre sin egen inntekt. Vårt mål er å endre samfunnsmessige strukturer for å skape varig økonomisk trygghet. 

Penger i en boks blir til så mye mer

Når tyve medlemmer i en gruppe legger litt penger i en boks hver uke, blir denne felles sparingen til et investeringsfond. Vi kaller de spare- og investeringsgrupper. Dette er en enkel ide som har stor effekt på individers og familiers liv. Der det er dårlig tilgang på banktjenester for de som sliter økonomisk, gir fondet tilgang på trygg sparing og lån. Det gir folk mulighet til å starte en bedrift, dekke sykebehandling eller andre uforutsette utgifter. Dermed gir det økonomisk trygghet i hverdagen.

Ansvarliggjøring av lokale myndigheter

Økonomisk trygghet handler om trygge rammer for enkeltpersoner og i lokalsamfunnet. For at vi skal oppnå dette må lokale myndigheter oppfylle sine forpliktelser uten korrupsjon og underslag. Veibygging, klasserom og helsetjenester er ofte myndighetenes ansvar, men av og til forsvinner pengene uten at tjenestene er levert. Derfor skolerer vi ungdom til å forstå offentlige budsjetter slik at de vet hva de har krav på og kan holde myndighetene ansvarlig. Dette øker sjansen for at veier blir bygd, skolebygg får de vinduene det er bevilget penger til, og standarden på tjenester til lokalbefolkningen blir tilfredsstillende.

Globale strukturer

Kapitalflukt, dårlig gjeldspolitikk og kjipe handelsbetingelser er et hinder for utvikling. Altfor mange enkeltpersoner og multinasjonale selskaper misbruker dårlige og mangelfulle økonomiske strukturer. Grådige selskaper unndrar skatteinntekter som skulle vært brukt til gode for mennesker som trenger det. Vi arbeider for å endre strukturene som opprettholder skjev fordeling og hindrer utvikling for nasjoner og enkeltmennesker.

Vårt politiske utvalg på økonomisk rettferdighet i Norge jobber for å påvirke disse strukturene gjennom informasjons- og politisk påvirkningsarbeid.

Slik jobber vi med økonomisk rettferdighet i norge:

Skatt og skatteflukt

De landene i verden som er fattigst og har minst fra før av, rammes hardest av skatteflukt. Derfor handler skatteflukt om økonomisk rettferdighet. Tenk så mye mange kunne fått til om ressursene ikke hadde forsvunnet ut av landet! Det globale skattesystemet har for mange hull – og det er ikke greit!

Politisk utvalg for økonomisk rettferdighet har utviklet flere kampanjer på dette temaet.

Etisk handel og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov som gjør det enklere for oss som forbrukere å vite hvordan produktene vi kjøper er produsert.

Loven krever at alle selskaper som selger produkter i Norge må offentliggjøre informasjon om under hvilke forhold, produktene blir produserte. 

KFUK-KFUM Global har gjennom politisk utvalg for økonomisk rettferdighet jobbet med denne problematikken i en årrekke, og i 2021 ble Åpenhetsloven vedtatt!