fbpx

Klimatoppmøtet

Vil du representere KFUK-KFUM bevegelsen på FNs klimatoppmøte?

Hvert år arrangeres FNs klimatoppmøte (COP), som er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere løsninger for klimakrisa. KFUK-KFUM-bevegelsen lyser nå ut en delegatplass til FNs klimatoppmøte for de neste to årene. Den kommende konferansen vil finne sted i Azerbaijan fra 11. til 22. november 2024. Man trenger ikke være ekspert på tematikken for å søke plassene, og man behøver heller ikke ha vært på internasjonale møter som dette tidligere. Man vil bli koblet opp mot både andre delegasjoner fra KFUK-KFUM-bevegelsen internasjonalt som skal dra, samt nettverket som jobber med denne tematikken i Norge.

Som delegat for KFUK-KFUM-bevegelsen representerer man de tre organisasjonene som utgjør bevegelsen, altså Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM Speideren og KFUK-KFUM Global.

Hva vi ser etter:

  • Du bør ha god kjennskap til KFUK-KFUM bevegelsen
  • Du bør være mellom 18 og 30 år
  • Du har interesse for og kunnskap om klimakrisa og klimarettferdigher

Krav:

  • Du deltar på skolering i forkant og bruker tid på å sette deg godt inn i sakene på forhånd og under forhandlingene
  • Deler det som skjer på sosiale medier, i samarbeid med staben til KFUK-KFUM Global
  • Skriver en liten tekst om det som skjedde i FN
  • Tar bilder på konferansen som kan brukes for å dele det som skjer
  • Deltar på forhandlingene under hele perioden fra 11. til 22. november
  • Noe etterarbeid i etterkant må påregnes, for eksempel å skrive kronikker

Vi oppfordrer spesielt personer med funksjonsvariasjoner å søke. Vi vil gjøre vårt beste for å tilrettelegge for en inkluderende prosess.

Meld din interesse ved å sende et kort motivasjonsbrev på ca. 1/2 side til frivilligkoordinator i KFUK-KFUM Global, Erika Jacobs på erika.jacobs@yglobal.no innen 31. mai.

Spørsmål kan også sendes til Erika.