fbpx

Når voksne bomber og skyter, rammes barn og unge!  

Vi fordømmer angrepene på Israel og Palestina, sivile rammes hardt og det fører til en farlig situasjon. Dette er spesielt vanskelig for barn og unge. 

Vi oppfordrer til å legge press på begge parter å stanse angrep på sivile. Israel som okkupasjonsmakt må ta ekstra ansvar for å bidra til å deeskalere situasjonen.  

Hamas’ grusomme angrep har rammet sivile. Israel svarer og kommer til å fortsette å svare med samme mynt. Israel har brutt folkeretten over mange år med sin ulovlige okkupasjon av Palestinske områder, og nå bryter begge parter internasjonal lov ved å drepe sivile. Vi ber om at både Israel og Hamas sørge for at sivile liv beskyttes. Palestineres livssituasjon under okkupasjonen er allerede uakseptabel og svært vanskelig, og en ny krig vil forverre livet og hverdagen.  

Dette er en krig som føres av noen få, men går utover alle, spesielt barn og unge! 

Du kan:  

  • Følge oss på Instagram og Facebook for å få vite mer om hva partnerne våre på Gaza og i resten av Palestina gjør, og hvordan du kan være med å bidra.  
  • Bli med i politisk utvalg for å jobbe med Palestina og Israel-konflikten.