Klimarettferdighet


De fattige har minst ansvar for klimaendringene, men rammes hardest. Derfor er klimaendringer et spørsmål om urettferdighet. Vi jobber for rettferdig klimapolitikk og grønne handlingsalternativer.

Grønn omstilling

Rike land har det største historiske ansvaret for klimautslipp, men det er verdens fattige som opplever konsekvensene sterkest. Klimaendringer er på denne måten et urettferdighetsproblem. Vi mener at Norge og andre rike land må ta sitt historiske ansvar på alvor, og sørge for en omstilling fra fossil til grønn energi. Det innebærer at vi må kutte utslipp i Norge drastisk og umiddelbart. For å få til en global omstilling er det viktig med globalt samarbeid og nasjonalstater må bidra med ambisiøse mål for utslippskutt. Nasjonale forpliktelser må trappes opp for å sørge for at temperaturøkningen globalt ikke overskrider 1,5 grader. Selv om hovedansvaret for klima- og miljøendringene ligger hos myndigheter, beslutningstakere og bedrifter, oppfordrer vi også enkeltmennesker til å redusere sitt eget forbruk og ta klimavennlige valg.

Klimatilpasning

Klimaendringer er allerede et faktum. Miljøendringer som tap av biologisk mangfold og jorderosjon blir forsterket av menneskeskapte klimaendringer. I tillegg til å iverksette en grønn omstilling er vi nødt til å tilpasse oss klimaendringene som skjer i dag. Det innebærer blant annet at Norge må være med på å finansiere klimatilpasningstiltak i land som er hardt rammet av klimaendringer. Gjennom våre klimaprosjekter i Tanzania og Bangladesh blir ungdom skolert i klimatilpasningstiltak i deres lokalmiljøer.


Kunnskap om klima

Enkeltmenneskers forbruksmønster en nøkkel til å skape bærekraftige samfunn. Kunnskap om klimaendringer og klimapolitikk er derfor avgjørende, og det er grunnen til at vi gir ungdom opplæring i klimaendringer, klimatilpasning og effektive miljøtiltak i deres lokalmiljø. Vi fokuserer på å hjelpe ungdom med å utvikle levebrød innenfor organisk jordbruk og fornybar energi, og øke bevisstheten rundt retten til rent vann og trygge sanitærforhold. I Norge jobber frivillige med å øke sin kunnskap om klimaendringer og klimapolitikk slik at de kan drive målrettet kampanjearbeid opp mot myndigheter og beslutningstakere i Norge. Kunnskap om klimaendringer er nøkkelen til å skape forandring for en grønnere fremtid.