fbpx

Støtt oss,

vær så snill

GI MULIGHETER TIL UNGE MENNESKER!

Ved å støtte KFUK-KFUM Global, gir du ungdom muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Globale ressurser er urettferdig fordelt. Investeringer i ungdom er nøkkelen til å skape god fordeling og bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt. Din gave skaper en mer rettferdig verden! 

du bidrar til endring

Vi jobber rettighetsbasert. Dette betyr at vi jobber for å endre de samfunnsforholdene der sårbare mennesker, spesielt ungdom, fratas rettighetene sine. Myndigheter og det internasjonale samfunnet må holdes ansvarlig for disse forholdene, og dette betyr at en del av arbeidet vårt er å drive politisk påvirkningsarbeid, både hos partnere og i Norge. 

Som fastgiver bidrar du til at våre partnere kan fortsette sitt viktige arbeid med å ivareta kvinners og unge menneskers rettigheter, og til at vi kan drive påvirkningsarbeid både i Norge og partnerlandene våre for å sammen bygge global rettferdighet og fred.

Vi fordeler pengene etter hvor behovet er størst. Våre partnere jobber helhetlig, og har ulike fokus. Her kan du lese mer om hvilke partnere vi jobber med og hva pengene dine går til. 

Bli SMS-giver!

Send teksten; GLOBALFAST[BELØP] til 2240
Velg mellom disse beløpene: 50/100/200/500/1000

Du får valget mellom å trekke betalingen fra mobilregningen eller bankkonto.