fbpx

Gi en testamentarisk gave

UNGDOM ER FREMTIDEN

Dagens ungdom er født inn i en verden preget av menneskeskapt urettferdighet. I KFUK-KFUM Global ønsker vi å gi ungdom verktøy til å synliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å kjempe for fred og rettferdighet.

Vi tror Gud virker i vår verden og gir mennesker mulighet til å skape endring gjennom den Hellige Ånd. På denne måten danner Jesu ord og handlinger utgangspunktet for alt vårt arbeid. Ved å gi en testamentarisk gave sørger du for at arbeidet med å myndiggjøre ungdom fortsetter også i fremtiden. Ungdom utgjør i dag en fjerdedel av verdens befolkning, og er uunnværlige å ha med på laget for å bygge global rettferdighet og fred.

GI EN TESTAMENTARISK GAVE

Dersom du ønsker å støtte også neste generasjons ungdom, kan du velge å etterlate en gave til oss. Vi oppfordrer deg til å søke juridisk bistand og til å sette deg inn i hvilke lover og regler som gjelder. Det er viktig at testamentet skrives riktig, både med tanke på formkrav, oppbevaring, hva du kan bestemme og hva arveloven bestemmer.

Arveloven beskriver hvordan verdiene dine reguleres etter to rettslige grunnlag: lov og testamente. Har du arvinger, går en del av arven til dette. Ved å skrive et testamente, kan du tilgodese verdier til din hjertesak og andre formål som står deg nær. Les mer om arveloven her.

Vi er ydmyke og takknemlige for hver gave, uavhengig av beløp. Å gi en testamentarisk gave er en stor tillitserklæring, og vi sørger for at pengene kommer frem til formålet. Med ikke-øremerkede midler vil vi alltid fordele gaven til formålene der behovet er størst.  

En investering i oss, er en investering i fremtiden. KFUK-KFUM Global er svært takknemlige for hvert eneste bidrag. Hver gave gjør en forskjell!

Har du spørsmål om arv?

Ønsker du å tilgode se oss en gave? Vi tar gjerne en samtale med deg for å finne ut hvordan vi best kan forvalte gaven, enten du har et formål du brenner for, eller du ønsker at vi skal fordele den til de som trenger den mest.