fbpx

Vårt arbeid i Norge

KFUK-KFUM Global er eid av KFUK-KFUM-Speiderne og KFUK-KFUM Norge, og til sammen er vi en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette er våre partnere i Norge, og vi samarbeider for å gi deres arbeid et internasjonalt fokus.

Mye av arbeidet som gjøres i Norge, speiles hos våre partnere i utlandet, og motsatt. Ungdom er ungdom, uavhengig av om du bor i Bergen eller i Palestina. Forutsetningene er litt ulike, men du vil likevel ha et trygt sted hvor du kan være sammen med vennene dine. Du som er interessert i hvordan du kan påvirke ditt lokalsamfunn for å ta bedre inkludere og ta hensyn til unge mennesker, får opplæring i engasjement. For å få arbeidserfaring går du lederkurs, og bygger en trygghet i deg selv. Og dersom du havner på siden av loven, finnes det et helhetlig program for å lede en vei ut av kriminalitet, og som støtter motivasjonen for en positiv endring i livet. Om du engasjerer deg for miljø og klima, kan du lære om hvordan ta vare på naturen sammen med speiderpatruljen din.

KFUK-KFUM Norge

KFUK-KFUM Norge kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Gjennom Forandringshuset, ledertrening, folkehøgskoler, tensing, eller idrett når de ut til mer enn 30 000 barn og unge, hvert år. KFUK-KFUM Global deltar på leir, avholder Globalløp, og holder foredrag. På folkehøgskolene holder vi lørdagsseminarer om våre temaer, og har et spesielt godt forhold til klassene med globalt fokus. Vi støtter opp dersom Peacemakergrupper, klasser eller skoler som vil gjennomføre aksjoner eller demonstrasjoner, og gir opplæring i hvordan engasjere seg i viktige spørsmål. Sammen med konfirmanter og i nettverk hos Forandringshuset, utforsker vi hva vi som enkeltmennesker, kan få til sammen, for å nå målet om en rettferdig verden.

KFUK-KFUM-speiderne

KFUK-KFUM-speiderne har 11.000 medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. De tilbyr et bredt aktivitetstilbud av speiderarbeid for barn og ungdom i alle aldrer. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med på å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker. KFUK-KFUM Global deltar på flere av speidernes leirer, med globaltelt, globalløp, og informasjon om arbeidet vårt. På ledersamlinger snakker vi med nye og gamle leder om hvordan man kan inkludere et globalt perspektiv i sitt speiderarbeid. Vi gjennomfører også Globalaksjonen hvert år, hvor speiderpatruljene lærer med om hvordan det er å være speider andre steder i verden, og samler inn penger gjennom å selge vafler, samle inn panteflasker, eller lage en Global Challenge.

Du vil kanskje lese mer om: