Globalaksjonen

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsens årlige solidaritetsaksjon der barn, ungdom og voksne samler inn penger til KFUK- og KFUM-prosjekter i andre land for å bidra til at unge mennesker skal få mulighet til å jobbe for en mer rettferdig verden.som støtter unge menneskers kamp mot fattigdom. 

Ungdom utgjør den største folkegruppen blant menneskene på jorda, og det er flere ungdommer nå enn det noensinne har vært. Men ungdom faller ofte mellom to stoler: de er ikke barn, og heller ikke voksne. Ungdom er den største aldersgruppen blant de arbeidsløse, mange lever i fattigdom og svært mange unge i Sør går ikke på skole. Lite av utviklingsarbeidet som drives, fokuserer på ungdom. Det er også svært sjelden ungdom inkluderes i forhandlinger og utviklingsprosesser. Ungdom må tas på alvor og bli sett på som en del av løsningen – ikke problemet! 

Unge skal med! 

I KFUK-KFUM mener vi at unge mennesker er en ressurs og eksperter på hva som trengs for å gjøre verden til et bedre sted. Derfor heter årets Globalaksjon «Unge skal med». Uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, legning og alder skal unge få være med å forme samfunnet de er en del av. Dette jobber YWCA- (KFUK) og YMCA- (KFUM) organisasjoner over hele verden med. Har du noen gang opplevd å ikke få være med på noe? Blitt hindret i å delta fordi trappen er for lang, språket for vanskelig eller du ikke har fått invitasjon? Det er ikke sikkert du har kjent på slike hindringer, men å holdes utenfor er noe vi alle kan relatere oss til. I verden er det mange unge mennesker som opplever å ikke få delta. Unge blir sett på som en utfordring og i alle fall ikke som positive bidragsytere til å forandre verden. To av våre partnerne har et spesielt fokus på inkludering og deltakelse. Det er YMCA i Palestina, som jobber med unge med funksjonsnedsettelser, og YWCA i Tanzania, som jobber med inkludering av unge mødre. 

YMCA Øst-Jerusalem jobber aktivt for å inkludere alle barn og unge uavhengig av hvem de er eller hvordan kroppene deres fungerer. De jobber også for å påvirke myndighetene slik at de setter fokus på inkluderingsarbeid. I Palestina er det mange unge som lever med ulike former for funksjonsvariasjoner. Noen har hatt variasjonene med seg fra fødsel, andre har blitt skadet i bombinger eller i situasjoner som oppstår fordi Palestina er under okkupasjon.

Ilula YWCA har et program, Ilula Orphan Program (IOP), som tilbyr opplæring, utdanning og trygge fellesskap til kvinner som får barn i ung alder. Kvinnene lærer om hvordan de på en god måte skal ta vare på barna sine, hvilken mat de bør ha, hvordan en kan drive med oppdragelse og hjelp til å skape trygghet for den lille familien. Mødrene får også hjelp til å komme tilbake på skolen eller yrkesopplæring, og de lærer om hvordan de kan starte sin egen bedrift og på den måten tjene egne penger. Som ung alenemamma i Tanzania mister veldig mange muligheten til å gå på skole, det er vanskelig å få seg en jobb og de opplever å bli holdt utenfor av familie og venner.De blir derfor fattige, og barna deres får lite næringsrik mat. Mange av disse unge mødrene blir i tillegg utsatt for vold og overgrep, og det gjør det vanskeligere å være en god mor.

Speidernes Globalaksjon

I år fokuserer Globalaksjonen på unge menneskers myndiggjøring gjennom å lære viktige ferdigheter for å mestre livet, og på inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger alle kunnskap om hvordan vi kan bruke og beskytte våre rettigheter, og vi må aktivt jobbe for å styrke kunnskapen og kapasiteten vi har til å jobbe for disse rettighetene. Vi må også ta vår mentale helse på alvor og sørge for at vi får de verktøyene vi trenger for å takle vonde opplevelser. 

I Tanzania jobber Ilula YWCA med sårbare barn og unge og unge mødre. Gjennom ulike fritidstilbud, som for eksempel speiding, lærer barn og ungdommer viktige livsferdigheter. Både ungdommene og de unge mødrene får verktøy som bidrar til å skaffe inntekt slik at de får en tryggere fremtid. Ilula KFUK jobber mye med utdanning og myndiggjøring i deres arbeid. Skolebesøk fra speidergrupper fører til aktiv involvering av elever i skolen, og  ungdomsspeidergrupper på 11 skoler har etablert inntektsbringende prosjekter som å jobbe med kyllinger, geiter, birøkt, planteskoler og grønnsakshager. Dette har hjulpet ungdommene i å starte egne bedrifter. 

I Palestina jobber Øst-Jerusalem YMCA med traumebehandling og psykososial støtte for barn og unge som har vært fengslet og som har vonde opplevelser som følge av et liv under okkupasjon. De tar unge menneskers mentale helse på alvor, og jobber også aktivt for å inkludere unge mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har programmer som er tilgjengelige for alle. I tillegg støtter de familier i å få tak i tilpasset utstyr til familiemedlemmer som har nedsatt funksjonsevne, og jobber for at samfunnet skal få bredere kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for inkluderende aktiviteter. 

Vi gjør oppmerksom på at Globalaksjonen støtter dette arbeidet, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land.