fbpx

Globalaksjonen

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsens årlige solidaritetsaksjon der barn, ungdom og voksne samler inn penger til YWCA- og YMCA-prosjekter i andre land for å bidra til at unge mennesker skal få mulighet til å jobbe for en mer rettferdig verden.

Ungdom utgjør den største folkegruppen blant menneskene på jorda, og det er flere ungdommer nå enn det noensinne har vært. Unge mennesker er en ressurs og eksperter på hva som trengs for å gjøre verden til et bedre sted. Men, ungdom faller ofte mellom to stoler: de er ikke barn, og heller ikke voksne. Ungdom er den største aldersgruppen blant de arbeidsløse, mange lever i fattigdom og svært mange unge i Sør går ikke på skole. Lite av utviklingsarbeidet som drives, fokuserer på ungdom. Det er også svært sjelden ungdom inkluderes i forhandlinger og utviklingsprosesser. Uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, legning og alder skal unge få være med å forme samfunnet de er en del av. De må tas på alvor og bli sett på som en del av løsningen – ikke problemet! 

Dette er våre partnere

Globalaksjonen støtter de overnevnte partnerne, men bidrar også til tilsvarende prosjekter hos alle våre partnere. Du kan lese mer om vårt arbeid her. Under finner du en oversikt over alle våre partnere.