Globalaksjonen

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsens årlige solidaritetsaksjon der barn, ungdom og voksne samler inn penger til KFUK- og KFUM-prosjekter i andre land som støtter unge menneskers kamp mot fattigdom. I år fokuserer Globalaksjonen på ungdoms rettigheter og medvirkning i Sør-Sudan, Tanzania og Palestina.

Ungdom utgjør den største folkegruppen blant menneskene på jorda, og det er flere ungdommer nå enn det noensinne har vært. Men ungdom faller ofte mellom to stoler: de er ikke barn, og heller ikke voksne. Ungdom er den største aldersgruppen blant de arbeidsløse, mange lever i fattigdom og svært mange unge i Sør går ikke på skole. Lite av utviklingsarbeidet som drives, fokuserer på ungdom. Det er også svært sjelden ungdom inkluderes i forhandlinger og utviklingsprosesser. Ungdom må tas på alvor og bli sett på som en del av løsningen - ikke problemet! 

Hva går pengene til?

I år fokuserer Globalaksjonen på ungdoms rettigheter og medvirkning. Å la ungdom få kunnskap og rom til å ta egne valg som omhandler deres liv og helse, gjør dem til bevisste borgere. Vi mener at ungdom er selve ryggraden i den globale utviklingen, og ved å inkludere ungdom i politiske prosesser og ved å gi dem selvbestemmelse over egne liv, dytter vi også verden framover.

Vi må gi plass til unge mennesker i lokale, nasjonale og globale institusjoner. Vi må gi dem rom til å lede, styre og uttrykke sine meninger. For når vi gjør det, skjer store ting. Ungdom må ta plass i fredsprosesser, i politiske forhandlinger og i lokalsamfunnene sine. 

I Tanzania tok ungdommene i YPM ledelsen og startet en miljøklubb som har gjort store forskjeller i deres lokalsamfunn. I Palestina arrangerer ungdom en internasjonal konferanse som tar for seg FNs resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet, og inviterer deltakere fra hele verden til å komme. I Sør-Sudan tar unge mennesker psykisk helse på alvor og hjelper andre med å bearbeide traumene sine. Sammen skaper vi global rettferdighet og fred! 


I årets Globalaksjon kan du velge det innsamlingsfokuset som passer ditt arrangement best. Vi gjør oppmerksom på at Globalaksjonen 2021 støtter dette arbeidet, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land.