Globalaksjonen

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsens årlige solidaritetsaksjon der barn, ungdom og voksne samler inn penger til KFUK- og KFUM-prosjekter i andre land som støtter unge menneskers kamp mot fattigdom. I år fokuserer Globalaksjonen på inkludering og livsmestring i Tanzania og Palestina.

Ungdom utgjør den største folkegruppen blant menneskene på jorda, og det er flere ungdommer nå enn det noensinne har vært. Men ungdom faller ofte mellom to stoler: de er ikke barn, og heller ikke voksne. Ungdom er den største aldersgruppen blant de arbeidsløse, mange lever i fattigdom og svært mange unge i Sør går ikke på skole. Lite av utviklingsarbeidet som drives, fokuserer på ungdom. Det er også svært sjelden ungdom inkluderes i forhandlinger og utviklingsprosesser. Ungdom må tas på alvor og bli sett på som en del av løsningen - ikke problemet! 

Hva går pengene til?

I år fokuserer Globalaksjonen på unge menneskers myndiggjøring gjennom å lære viktige ferdigheter for å mestre livet, og på inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger alle kunnskap om hvordan vi kan bruke og beskytte våre rettigheter, og vi må aktivt jobbe for å styrke kunnskapen og kapasiteten vi har til å jobbe for disse rettighetene. Vi må også ta vår mentale helse på alvor og sørge for at vi får de verktøyene vi trenger for å takle vonde opplevelser. 

I Tanzania jobber Ilula KFUK med sårbare barn og unge og unge mødre. Gjennom ulike fritidstilbud, som for eksempel speiding, lærer barn og ungdommer viktige livsferdigheter. Både ungdommene og de unge mødrene får verktøy som bidrar til å skaffe inntekt slik at de får en tryggere fremtid. Ilula KFUK jobber mye med utdanning og myndiggjøring i deres arbeid. Skolebesøk fra speidergrupper fører til aktiv involvering av elever i skolen, og  ungdomsspeidergrupper på 11 skoler har etablert inntektsbringende prosjekter som å jobbe med kyllinger, geiter, birøkt, planteskoler og grønnsakshager. Dette har hjulpet ungdommene i å starte egne bedrifter. 

En av speidergruppene i Ilula KFUK
Foto: Kristin Eliassen

I Palestina jobber Øst-Jerusalem KFUM med traumebehandling og psykososial støtte for barn og unge som har vært fengslet og som har vonde opplevelser som følge av et liv under okkupasjon. De tar unge menneskers mentale helse på alvor, og jobber også aktivt for å inkludere unge mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har programmer som er tilgjengelige for alle. I tillegg støtter de familier i å få tak i tilpasset utstyr til familiemedlemmer som har nedsatt funksjonsevne, og jobber for at samfunnet skal få bredere kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for inkluderende aktiviteter. 

Vi gjør oppmerksom på at Globalaksjonen støtter dette arbeidet, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land.