fbpx

Yglobal Uganda

Kiryandongo flyktningbosetning

I Uganda jobber vi i Kiryandongo, en flyktningbosetning litt nord i landet. En flyktningbosetning betyr at et lokalsamfunn åpner for å motta flyktninger som får lov å bosette seg i hus og på små tomter sammen med lokalsamfunnet.

Kiryandongo flyktningbosetning ble åpnet i 1990, men ble stengt for nye flyktninger allerede i 1995. I 2014 måtte de åpne på nytt på grunn av krigen i Sør-Sudan. Siden 2014 har 25000 flyktninger ankommet flyktningbosetningen. Nå bor det over 73 000 flyktninger i bosetningen, hvor nesten alle er fra Sør-Sudan.

Unge går i tog med plakater mot kjønnsbasert vold.

Lokalsamfunnet i Kiryandongo består av omtrent 305 000 mennesker, og infrastrukturen er dårlig utbygd. Blant skolebarna er særlig flyktningbarna sårbare for å droppe ut av skolen.

Blant skolebarna er særlig flyktningbarna sårbare for å droppe ut av skolen.

Kvinner og barn utgjør
83 %
av befolkningen
Ungdom utgjør
29 %
av befolkningen

Beatrice og Deborah

Beatrice flyktet til Kiryandongo i 2015 sammen med Deborah og sine tre andre barn. Deborah fikk en plass i barnekunstterapi, og Beatrice fikk tilbud om psykososial støtte.

Barnekunstterapi

I 2016 startet et prosjekt der barn får bruke kunst til å bearbeide opplevelser, traumer og følelser. Flyktningene som kom til Kiryandongo fikk møte med veiledere når de ankom, barna som var med foreldrene sine fikk tegnesaker og satt på venterommet og tegnet mens de ventet. Noen av de som jobbet som veiledere la merke til at tegningene viste at barna hadde opplevelser de trengte å bearbeide, men som de kanskje ikke hadde nok språk til å uttrykke.

Dette ble starten på et terapiprogram for barn. Barna får utfolde seg fritt gjennom tegning, lek, maling, musikk og formgivning. Tegningene diskuteres i sammen med en veileder, og barna får hjelp til å tolke tegningene sine. Dette er med på å identifisere hvordan barna har det, og om de trenger ekstra støtte i hverdagen. Barna som deltar i terapien er bedre rustet til å delta i undervisningen på skolen, og blir værende på skolen i større grad etter å ha deltatt i programmet.

Psykososial støtte

Flyktninger som har ankommet Kiryandongo får tilbud om samtaleterapi. Vår mentale helse er en del av et større bilde, og må sees på i sammenheng med alle andre ting som påvirker livene våre. Mennesker som opplever noe traumatisk reagerer forskjellig. Ikke alle som opplever noe traumatisk utvikler psykiske lidelser på grunn av det. Derfor trenger hver enkelt person å bli sett og vurdert, slik at hen kan få riktig oppfølging.

I 2022 nådde vi
989
personer med psykososial rådgivning

Veiledere tilbyr psykososial støtte til blant andre overlevere av kjønnsbasert vold og overgrep, etnisk vold og barnemishandling. Kan også referere klienten til juridisk støtte dersom det trengs. Klienter som også har en inntektskilde har bedre verktøy for å takle traumatiske opplevelser, så flyktningene får muligheter til yrkesopplæring eller skolegang.

Lina

Flyktet fra Sør-Sudan sammen med mannen sin i 2015, og jobber nå som veileder i Kiryandongo.

Hun ble tipset om YGlobal Uganda-kontoret av en venninne, og dro på intervju og fikk deretter jobb som veileder. Kunnskapen hun tilegnet seg har hjulpet både henne og andre, og hun forstår mange av frustrasjonene som klientene deler med henne.

Peacemakers

Som alle andre steder er trygge møteplasser for ungdom også viktig i flyktningbosettingen. Ungdommene i Kiryandongo får tilbud om å bli med i Peacemakergrupper. Dette er ungdomsgrupper som bruker for eksempel teater, sport, sosialt entreprenørskap, for å spre kunnskap om temaer som berører dem. De lager også radioprogrammer, deltar på møter med beslutningstakere og prøver å endre det de opplever som urettferdig.

Temaer de har jobbet med er vold i hjemmet, kjønnsbasert vold, inkludering av personer med funksjonsnedsettelser, forebygging av rusmisbruk. Lokale myndigheter og politi har engasjert seg i kampanjene.

I 2022 ble det dannet
6
nye Peacemakergrupper

Du vil kanskje lese mer om: