fbpx

YWCA Madagaskar

YWCA Madagaskar arbeider med tematikker som yrkesopplæring for unge jenter og gutter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, safe spaces, samt spare- og investeringsgrupper.

Yrkesopplæring

Yrkesopplæring til unge jenter og gutter er et viktig arbeid i YWCA Madagaskar. Målet er å sørge for lavere arbeidsledighet i samfunnet. Elevene blir gitt opplæring i søm og broderi, som har gitt flere jobb på fabrikker i nærområdet, og noen har fått jobb hos lokale skreddere. Bibellære, data, og seksuell og reproduktive helse er også temaer de jobber med.

Ungdom som har vært i programmet over flere år melder tilbake at de har fått en fast og stabil inntekt, og på den måten har mulighet for å ta vare på seg selv og familien sin på grunn av mulighetene de har fått i YWCA.

85
jenter fikk yrkesopplæring i 2022
35
gutter fikk yrkesopplæring i 2022

SRHR

Å jobbe med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er blant annet viktig for å redusere fattigdom i samfunnet. Et praktisk eksempel på hvordan YWCA Madagaskar jobber med tematikken er at en liten gruppe på 10 personer har gjort forskning i nabolaget sitt på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Lokale myndigheter og lokalsamfunnsledere har støttet i arbeidet med undersøkelsen. Viktige funn er at mange ikke vil bruke prevensjon fordi de er redd for å ikke kunne bli gravid etter å ha brukt prevensjon, de er redd for å få livmorkreft, for å bli overvektig, og mannen lar ikke kvinnen for å få lov til å bruke prevensjon. Andre funn var at helsepersonell ikke møter de som ber om prevensjon på en god måte, og tar betalt selv om prevensjon skal være gratis. Informasjon om prevensjon er også dårlig tilgjengelig. Denne forskningen danner grunnlag for påvirkningsarbeid i 2023.

Safe Spaces


Safe Space er en viktig metode for YWCA, hvor de legger til rette for at unge kan møtes i trygge omgivelser hvor de føler seg fri til å dele erfaringer og lære om mange temaer, blant annet menneskerettigheter, barns rettigheter, miljøvern og seksuell og reproduktiv helse. Gjennom sin deltakelse i safe spaces blir unge gode medborgere i lokalsamfunnet og bidrar til positiv utvikling. De blir også motivert til å fullføre utdannelse.

Skolene i nærområdet til YWCA har meldt om at ungdom som er med i programmene til YWCA presterer bedre på skolen, noe som mange relaterer til “safe space”-gruppene,
hvor ungdom både får undervisning og blir mindre stresset.

Spare- og investeringsgrupper

YWCA Madagaskar har også spare- og investeringsgrupper. Disse gruppene gir mennesker mulighet til å spare og kontrollere sin personlige økonomi, også i områder hvor banker og andre økonomiske institusjoner ikke fungerer. 

Du vil kanskje lese mer om: