fbpx

YWCA Kenya

YWCA Kenya jobber for at alle kvinner og jenter skal ha de samme mulighetene som andre. Dette gjør de gjennom å løfte fram unge kvinner, utvikle kvinnelige ledere, og å sørge for at kvinners perspektiver blir hørt. YWCA Kenya har vært vår partner siden 2004. Gjennom årene har vi støttet flere ulike initiativer, og for tiden støtter vi to ulike temaer som YWCA Kenya jobber med.

Arbeid mot ekstremisme

Arbeidsledigheten i Kenya er høy blant unge, som fører til at mange er desperate etter å skaffe inntekter til familiene sine og seg selv. Dette gjør at ekstremistiske grupper klarer å rekrutterer unge til å bli med. På denne måten setter de unge desperate menneskene sine egne og andres liv i fare og øker faren for terrorangrep i det kenyanske samfunnet. I tillegg skaper det religiøs polarisering i landet, ettersom flere ekstremistiske grupper også har religiøs tilhørighet.

For å hindre radikalisering fokuserer YWCA Kenya på to ting:

Jobbmuligheter: ungdom får yrkesopplæring og kurs i ferdigheter som resulterer i inntekter

Interreligiøs dialog: ved å få en forståelse av ulike trosuttrykk, livssyn og meninger vil polariseringen minke

1029
unge har fått opplæring i interreligiøs dialog i 2022

Klimatilpasning

Kenya er et jordbruksland, og mange innbyggere er avhengige av både husdyr og å dyrke egen mat. Derfor trenger Kenya forutsigbare regntider, slik at avlingene skal gi best mulig avkastning og for at dyra skal finne mat og drikke.

Klimaendringene har ført til mer ekstremvær, uforutsigbart regn og lengre tørkeperioder i store deler av landet, hvor de fattigste rammes hardest.

For at unge skal få en trygg framtid må de tilpasse seg det endrede klimaet og påvirke politikken.

YWCA Kenya fokuserer derfor på:

  • Å la unge samarbeide med ressurssterke klimaorganisasjoner, slik at de kan gjennomføre aktiviteter for å spre kunnskap og engasjement om klimaendringer, og opplæring i klimatilpasset jordbruk.
  • Organisere og gi unge opplæring i hvordan de kan påvirke politikk.
  • Sørge for at et spesielt fokus blir satt på inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, som rammes hardere enn de av oss som ikke har funksjonsnedsettelser.

Kenyansk ungdom har deltatt i
22
aktuelle forum relatert til klima i 2022

Du vil kanskje lese mer om: