fbpx

Ilula YWCA / IOP

Ilula YWCA, sammen med IOP (Ilula Orphan Program), tilbyr fritidsaktiviteter, skolegang, yrkestrening og muligheter til barn og unge hver eneste dag. Speiderbevegelsen står sterkt i Ilula og det er om lag 4 700 speidere som samles til speidermøter ukentlig. Det drives klimasmart jordbruk og opplæring i å utnytte de ressursene som finnes i området.

Unge mødre

En stor utfordring i Tanzania er stigmatisering av kvinner som blir tidlig gravide. Dette er ikke selvvalgt, og ofte vil heller ikke barnets far ta ansvar. Gjennom Ilula YWCA sitt treårige program får de unge mødrene en trygg arena for å møtes og dele erfaringer, bygge nettverk og finne støtte. De får også opplæring i et yrke, eventuelt mulighet til å komme tilbake på skolen for å fullføre utdanning. I løpet av de tre årene får de også kursing i å drive sin egen bedrift, de lærer om utvikling av prosjekter og ideer og inviteres med i spare- og lånegrupper som gjør at de får mulighet til å starte sin egen bedrift. På denne måten kan de selv skape en trygg fremtid for seg selv og sin lille familie.

40
unge mødre ble tatt inn i programmet i 2022
15
unge mødre følges opp fra programmet i 2021

Agnes, 20 år

Agnes ble med i Unge mødre-programmet når hun var 18 år, og har en datter på 3 år. Familien til Agnes eier en frukt og grønnsaksbod som ligger i en av hovedgatene i Ilula. Med oppstartskapitalen i Unge mødre-programmet kunne hun kjøpe inn større partier med frukt og grønnsaker for å ha mer å selge og dermed få en større profit. Etter at hun utvidet familiebedriften tjener hun nå nok til at datteren kan gå på førskole og dekke sine egne grunnleggende behov. Målet er å etterhvert drive sin egen bod.

Speiding

Speidergrupper er en viktig arena for barn og unges engasjement. I gruppene får de nye venner, et trygt fellesskap å høre til, muligheter for å bli leder og kunnskap om ulike tema. På alle speidermøter tas viktige temaer som for eksempel klima, helse og demokrati opp og diskuteres. Speiderne driver også aktiviteter for andre barn og unge i området og bidrar til et aktivt lokalmiljø. Gjennom speideren får unge mennesker, akkurat som i Norge, mulighet til å utvikle seg som mennesker og ledere.

Erfaringer viser at unge som har deltatt i speiderarbeid og fått opplæring, endrer atferd på en positiv måte. Speiderarbeidet hjelper også unge til å i større grad måte opp til undervisning på skolen, og gjennomføre skolegangen.

I 2022 var det
4551
speidere i Kilolo-distriktet
Speidere har gitt opplæring til
3320
ungdommer, i bla. ledertrening
I 2022 har
1250
speidere deltatt på speiderleirer

Saida, 13 år

Saida går ungdomsskole i Selebu, i Kilolo district. Speidergruppen har 56 medlemmer, og ved å være med lærer ungdommene om ulike temaer. De har selv valgt å jobbe med Bærekraftsmålene 1 og 13, sult og klima. Saida liker best når gruppen lærer om hvordan man kan dyrke fukt og grønnsaker, og å få jobbe i hagen speidergruppen har på skolen. Hun har lært om likestilling mellom kjønn, hvordan hun skal ta vare på miljøet, og at det er viktig å jobber hardt på skolen. Etter ungdomsskolen har hun lyst til å jobbe med jordbruk. 

Spare- og lånegrupper

VIKOBA er det YWCA kaller sine spare- og lånegrupper er der ca. 30 medlemmer sammen forvalter felles kapital. Opplæringen som blir gitt til gruppene kombineres ofte med opplæring innen jordbruk, ernæring og endringer i klima. Inkludering er en viktig faktor i disse gruppene, og det oppfordres særlig til å inkludere unge mennesker med ulike
funksjonsvariasjoner.