fbpx

Youth Peacemakers Tanzania

Gjennom Peacemaker-grupper jobber ungdommer i Tanzania sammen for en mer rettferdig politikk – både lokalt og globalt. Ungdom får opplæring i demokrati, rettigheter og støtte til å bli økonomisk uavhengige. YPM er en av få frivillige organisasjoner som jobber tett sammen med myndighetene i Tanga-regionen i Tanzania. Gjennom jevnlige møter med lokale og regionale beslutningstakere sørger ungdommene for å holde presset oppe for å sikre økonomiske utvikling og demokratiske rettigheter for lokalbefolkningen.

Peacemaker-grupper

YPM skaper arenaer for unge mennesker, der de kan oppleve trygghet, få utvikle seg og bidra til å skape endringer i samfunnet. En av metodene vi jobber med det er gjennom Peacemake-grupper. Gruppene jobber med flere ulike temaer, blant annet klimarettferdighet, demokrati og økonomisk rettferdighet. Ungdommene selv har valgt å jobbe med bærekraftsmål 10 (mindre ulikhet) og 13 (stoppe klimaendringene). Gjennom mobilisering og politisk påvirkningsarbeid jobber ungdommene sammen med lokalbefolkningen for å sikre at deres rettigheter ivaretas. 

Deltakere i en Peacemaker-gruppe i Lushoto

Ungdommene i gruppene fungere som mentorer videre, og bidrar i opplæring av nye unge, i blant annet påvirkningsarbeid med fokus på klimatiltak og reduserte ulikheter. Disse ungdommene har engasjert seg i lobbyvirksomhet med lokale beslutningstakere for å sørge for forbedringer i lokalsamfunnene deres. For eksempel har medlemmene i klimagruppene satt i gang påvirkningskampanjer for å forby plastposer i Tanzania. En av elevene ved en ungdomsskole, som også er med i klimagruppene, har etablert sin egen planteskole hvor han selger trær og planter trær i landsbyen. Påvirkningsarbeidet har også ført til at Lushoto-rådet instruerer alle grunnskoler og videregående skoler til å tilby måltider til elever for å sørge for regelmessig oppmøte, forbedret oppmerksomhet i studiene samt for å jobbe imot frafall i skolen.

Forum for kvinner og menn

Kvinneforum er blitt arrangert fire ganger per år ute i ulike landsbyer der spørsmål som businessmuligheter, menneskerettigheter og vanskelige familiære spørsmål har blir tatt opp og diskutert. Kvinneforum har fått stor anerkjennelse fra myndighetene fordi de har adressert spørsmål rundt kjønnsbasert vold og meldt fra om forhold som barnemishandling, alkoholisme etc. Et forum for menn har også blitt arrangert for å adressere de sammen spørsmålene. Skal en oppnå likestilling og bekjempe kjønnsbasert vold må en også skape gode holdninger knyttet til maskulinitet og familieforhold.

Spare- og lånegrupper

VIKOBA er spare- og lånegrupper er der ca. 30 medlemmer sammen forvalter felles kapital. Opplæringen som blir gitt til gruppene kombineres ofte med opplæring innen jordbruk, ernæring og endringer i klima. Inkludering er en viktig faktor i disse gruppene, og det oppfordres særlig til å inkludere unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner.