fbpx

Sør-Afrika YMCA

Sør-Afrikas YMCA ble etablert tidlig på 1900-tallet og har en rik historie med å bidra til samfunnsutvikling og ungdomsengasjement. Den har spilt en viktig rolle i å støtte unge mennesker gjennom ulike utfordringer, inkludert utdanning, arbeidsløshet og helse.

Kjønnsbasert vold er et stort problem, og øker stadig. Sør-Afrika har mange tenåringsgraviditeter, og jenter som blir gravide må forlate skolen. YMCA jobber for å forhindre tenåringsgraviditeter og støtter jentene som blir gravide.

Sør-Afrika YMCA bruker metoden «transformativ maskulinitet» i arbeid med gruttegrupper. For å motvirke kjønnsbasert vold, må man jobbe med guttene. Både fra skoler i lokalmiljøet og guttene selv ønsker et slik program velkommen.

I 2022 deltok
563
gutter i «transformativ maskulinitet»-programmet

Operasjon dagsverk

I 2022 startet vi vårt femårige Youth Justice-program i Sør-Afrika med midler fra Operasjon Dagsverk. Rønningen folkehøgskole er også samarbeidspartner.

Youth Justice-programmet har som mål å gi ungdom som er i risiko for å falle utenfor samfunnet stemmen, rommet og evnen til å påvirke samfunnet. Gjennom programmet får ungdom verktøy og støtte til å bli mer robuste, og flere fullfører utdannelsen sin eller får muligheter til jobb. Ungdom deltar aktivt i kampen mot kjønnsbasert vold, de er aktive borgere som påvirker myndighetene, og de tar aktivt del i styringen av YMCA både på regionalt og nasjonalt nivå.

Du vil kanskje lese mer om: