fbpx

Reis på utveksling!

Mangelfull kunnskap om og tilgang på informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har en begrensende effekt på unges liv. Et lavt kunnskapsnivå om SRHR tvinger unge mennesker til å ta uinformerte valg om deres seksuelle og reproduktive helse. Ungdom i Norge og i  Øst-Afrika, opplever at det kan være vanskelig å få tilgang på god informasjon om SRHR. Gjennom dette utvekslingsprogrammet utvikler vi verktøy og metoder for å gi ungdom mulighet til å styre egne liv og kreve sine rettigheter. Bli med på laget!

Hva?

Dette er en utveksling unge profesjonelle fra Norge, Etiopia, Kenya, Tanzania og Sør-Sudan, som ønsker å jobbe med politisk påvirkning, økonomisk rettferdighet og SRHR. Og spesielt i en flerkulturell kontekst, for å styrke unge menneskers kunnskap og politiske påvirkningskraft. Deltakerne er på utveksling hos partner i 10 måneder og gjør 2 måneder etterarbeid hos organisasjonen de reiser fra.

Hvorfor?

Mangel på kunnskap om SRHR har en direkte innvirkning på unge menneskers liv, spesielt de som lever i fattigdom. Ungdom som lever i fattigdom har ofte lavere grad av kunnskap om SRHR, men mangel på kunnskap om SRHR gjør også at unge mennesker blir værende i fattigdom. Dette kan for eksempel være på grunn av uplanlagte, tidlige graviditeter eller ved å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer. Mange unge opplever også at helsetjenester ikke er tilpasset deres behov, og at de heller ikke får være med å påvirke hvordan tjenester de selv er avhengig i hverdagen skal se ut. Unge mennesker, og spesielt unge kvinner, er ofte ekskludert fra politiske påvirkningsprosesser, opplever at det er vanskelig å få tilgang til utdanning og til arenaer hvor de kan forbedre sine ferdigheter og sin kunnskap.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter kan ikke sees isolert, men må sees i sammenheng med alle områder av livet: økonomisk myndiggjøring, utdanning, helse og politisk påvirkning er alle viktige elementer som ligger innenfor begrepet. Bærekraftsmålene gir oss en mulighet til å fremme agendaen for myndiggjøring og utvikling av ungdom, sikre effektive og mer ambisiøse investeringer i ungdomsprogrammer, og jobbe for økt støtte til utvikling og implementering av ungdomspolitikk.

Hvem?

Utvekslingen støttes av Norec og løper fra 2022 til 2026. Den består av seks partnere i Norge, Etiopia, Kenya, Sør-Sudan og Tanzania, og utveksling skjer både fra nord til sør, sør til nord og sør til sør. 

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som arbeider for fred og rettferdighet med særlig vekt på ungdom som, Vi er basert i Norge og jobber for global rettferdighet og fred gjennom frivillighet, innsamling og politisk påvirkning sammen med unge i Norge og i våre partnerland. KFUK-KFUM Globals kontorer er i Oslo. 

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende gratis helsetjeneste. De supplerer den offentlige helsetjenesten med veiledning og oppfølging av kvinner, menn og par med ambivalens i et svangerskap, og samtaler etter abort. Hovedområdene i deres arbeid er kvinnehelse, seksuell helse og minoritetshelse. Amathea har 12 kontorer i Norge, men utvekslingsdeltakeren vil være stasjonert i Oslo. 

YWCA Kenya er en sivilsamfunnsorganisasjon som har som oppgave å styrke jenter og unge kvinner til å oppnå helhetlig vekst gjennom kompetanseutvikling, tilgang til trygge rom og politisk påvirkning. De har 7 kontorer i Kenya og dekker med dette 21 av 47 fylker i Kenya. Utvekslingsdeltakerne vil være plasserte enten i Mombasa eller Kisumu. 

YPM Tanzania er en ungdomsorientert organisasjon som jobber for å møte behovene på grasrota. De jobber for å bygge opp sterke og rettferdige samfunn og gi unge mennesker kunnskap og verktøy til å jobbe mot fattigdom og for å endre urettferdig politikk. YPMs kontorer er i Lushoto. 

YMCA Ethiopia er en ungdomsfokusert utviklingsorganisasjon som jobber for å  styrke unge mennesker gjennom kompetanseutvikling, politisk påvirkning og økonomiske muligheter. De har 6 kontorer i Etiopia, men utvekslingsdeltakeren vil være stasjonert i Addis Abeba. 

YWCA South Sudan er en sivilsamfunnsorganisasjon som jobber for at unge jenter og kvinner skal ta plass ved forhandlingsbordet og lederskap gjennom trygge rom og kompetansebygging. YWCA Sør-Sudan tar per nå ikke i mot deltakere på utveksling, men sender ut.

Hvordan?

Utvekslingen har oppstart i august hvert år, og hver utveksling inneholder 10 måneder utenlandsopphold og 2 måneder etterarbeid hos organisasjonen du blir sendt fra. Du kan søke om å bli sendt fra enten Stiftelsen Amathea eller KFUK-KFUM Global, og vil ha etterarbeid hos organisasjonen du sendes fra. 

Personer med norsk oppholdstillatelse/statsborgerskap i alderen 25-35 år kan søke på utvekslingen. Se hver stilling nærmere for konkrete ønskede kvalifikasjoner og egenskaper.  

Søknadene for 2024/25 blir nå behandlet. Sjekk innom i mars 2025 for neste utlysning.