fbpx

Uganda

Uganda fikk sin uavhengighet i 1962, og har siden blitt styrt som republikk. Landet har, etter sin selvstendighet, vært preget av mange interne konflikter. På 70-tallet ble landet styrt av en av verdens mest kjente diktatorer, Idi Amin. I dag er landets politiske situasjon relativt stabil, men med en president som stadig tviholder på makten. KFUK-KFUM Globals arbeid i Uganda er spesielt rettet mot flyktninger som kommer fra Sør-Sudan på grunn av krig og uroligheter.

Etter borgerkrigen i Sør-Sudan i 2013 har flere millioner mennesker flyktet fra landet, blant annet over grensen til Uganda. Nord i Uganda har disse flyktingene fått landområder av de ugandiske myndighetene, der de kan bosette seg. Et eksempel på et slikt område er flyktningbosettingen Kiryandongo. På det afrikanske kontinentet er Uganda et av landene som har tatt imot flest flyktninger.

Mennesker som kommer til bosettinger som Kiryandongo er ofte preget av traumer etter å ha vært på flukt. Det er viktig å bearbeide disse traumene, for så å kunne fokusere på egen fremtid. En rekke andre utfordringer som presenterer seg for unge flyktninger er mangel på arbeid stopper opp for integrering i lokalsamfunnet. Mange opplever også å bli utsatt for kjønnsbasert vold, og dette går utover ofrenes mentale helse.

Korrupsjon, mangelfull infrastruktur og ustabil tilgang til elektrisitet blir pekt på som noen av de største hindringene for utvikling av økonomi og næringsliv. En del av vårt arbeid i Uganda er å skape flere arbeidsmuligheter, og promotere for en politikk hvor unge mennesker blir inkludert i prosessen.

Våre partnere i Uganda

Yglobal Uganda

YGlobal Uganda er KFUK-KFUM Global sitt landkontor i Uganda, og har base i flyktningbosettingen Kiryandongo. Her jobber vi med viktig arbeid for å fokusere på inkludering av personer med funksjonsnedsettelser, inkludert psykososial helsehjelp. Unge mennesker deltar i peacemakergrupper, hvor de jobber med aktuelle temaer, og blant annet har startet opp med inntektsbringende arbeid.

Du vil kanskje lese mer om: