fbpx

Tanzania

Tanzania som er kanskje mest kjent for Kilimanjaro, store områder for safari og strandliv. I 1961 løsrev de seg fra britisk styre, og var da kjent som Tanganyaka. På 60-tallet fikk landet navnet Tanzania og har siden vært selvstendig. Landet er rikt på ressurser, men mange av innbyggerne lever i fattigdom og har få muligheter. Her er ungdommer spesielt utsatt.

Ungdom utgjør størsteparten av arbeidsstyrken i Tanzania. Likevel rapporterer ungdom at de sliter med å oppfylle drømmen om verdig arbeid. Arbeidsvilkårene for unge er ofte dårlige og det er vanskelig for mange å få tilgang til utdanning. I tillegg blir unge ofte utelatt fra beslutningsprosesser og sliter med å bli hørt. Dette er blant annet fordi det er store forskjeller i samfunnet, i tillegg til at voksne ikke legger til rette for at unge skal kunne leve et selvstendig og bærekraftig liv.

Det er stort behov for at unge får opplæring i demokratiske løsninger, slik at de kan ta del i samfunnets utvikling og øke mulighetene for en bedre fremtid for seg selv. Våre partnere i Tanzania jobber blant annet med dette.

Kilolo-distriktet, i Tanzanias innland, er et området som står overfor utfordringer som fattigdom, HIV/AIDS og mangel på vann. Den mest sårbare gruppen i dette området er barn, spesielt de foreldreløse. De har ikke penger til å gå på skole, kjøpe mat og klær, og mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Flere av barna bor hos besteforeldre eller andre slektninger fordi deres egne foreldre har stukket av eller mistet livet pga. AIDS, malaria eller andre sykdommer.

I Tanzania må hvert parti i parlamentet må ha minst 30 prosent kvinnelige representanter. Likevel er forekomsten av kjønnsbasert vold stadig høy, og kvinner er gjennomgående langt fattigere enn menn. Fattigdomsgapet er spesielt stort mellom kvinner på landsbygda og resten av befolkningen.

Våre partnere i Tanzania

Youth Peacemakers (YPM)

Youth Peacemakers Tanzania består blant annet av grupper med ungdom som sammen jobber for en mer rettferdig politikk – både lokalt og globalt. Unge mennesker får opplæring i demokrati, rettigheter og støtte til å bli økonomisk uavhengige. Gruppene jobber med flere ulike temaer, blant annet klimarettferdighet, demokrati og økonomisk rettferdighet.

Ilula YWCA / IOP

Ilula YWCA har et program, Ilula Orphan Program (IOP), som tilbyr opplæring, utdanning og trygge fellesskap til kvinner som får barn i ung alder. Gjennom ulike fritidstilbud, som for eksempel speiding, lærer barn og ungdommer viktige livsferdigheter. Både ungdommene og de unge mødrene får verktøy som bidrar til å skaffe inntekt slik at de får en tryggere fremtid. Ilula KFUK jobber mye med utdanning og myndiggjøring i deres arbeid.

Du vil kanskje lese mer om: