fbpx

YMCA Sri Lanka

KFUK-KFUM Global har de siste årene lagt til rette for et partnerskap mellom Brønnøysund KFUK-KFUM Speiderne og YMCA Pamanugama, som driver Makalause dream school, en skole for unge med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har Sunnfjord folkehøgskole inngått partnerskap for å støtte dette prosjektet.

Makalause Dream school

Makalause dream school er en skole som har som mål å inkludere alle, også de av oss som har nedsatt funksjonsevne. Gjennom skolen får elever som vanligvis ikke ville fått muligheten til utdanning, utvikling og sosialisering en arena for å være hele mennesker. I tillegg til å bidra inn i skoledriften bidrar YMCA til speideraktiviteter og leirer der også barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal få delta på sine premisser. I alle aktiviteter er det både barn og unge med og uten funksjonsvariasjoner som deltar, på denne måten bygges det et mangfoldig og sterkt fellesskap.

Gjennom skolen og aktivitetene er det et mål at barna får en større grad av selvstendighet, de får systematisk språkopplæring, lærer om hygiene og får opplæring i andre grunnleggende verktøy for å klare seg selv. All læring skjer gjennom ulike typer pedagogiske aktiviteter.

Lærere drar også på hjemmebesøk for å følge opp elever og styrke deres og familienes kapasiteter. Det blir arrangert flere kulturelle arrangementer som konserter og kunstutstillinger hvor elevene er i sentrum.

Hadde det ikke vært for Makalause og YMCA, ville mange av barna ikke hatt mulighet til skolegang og fritidsaktiviteter.

Du vil kanskje lese mer om: