fbpx

Sri lanka

Etnisitet, språk og religiøs ulikhet påvirker samfunnet på Sri-Lanka i stor grad. Politiske partier representerer ofte bestemte etniske og religiøse gruppers interesser, og på denne måten utnytter de forskjellene i samfunnet på en negativ måte. Ulikheter basert på etnisitet, religion og kaste undergraver samfunnets evne til å respektere like rettigheter for alle.

Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem, og flere helsetjenester er gratis. Likevel har kvinner en svak posisjon i samfunnet, og diskrimineres i arbeidslivet og utdanningssystemet. Også tamiler og homofile opplever systematisk diskriminering. I det siste har landet vært preget av politisk og økonomisk uro.

Vår partner på Sri Lanka:

Sri Lanka YMCA

Sri Lanka YMCA driver Makalause Dream School, en skole for unge med nedsatt funksjonsevne. Barn og unge som er en del av skolen får større grad av selvstendighet, lærer om hygiene og andre grunnleggende verktøy til å klare seg selv.