fbpx

YGlobal sør-Sudan

YGlobal Sør-Sudan er KFUK-KFUM Globals landkontor i Sør-Sudan. Landkontoret jobber spesielt med organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser.

YGlobal Sør-Sudan fokuserer på inkludering gjennom programmet «Sammen for inkludering». Her gis det opplæring til mennesker med funksjonsnedsettelser om eksisterende lover og retningslinjer og hvordan de kan bruke disse for å kreve sine rettigheter. Sentralt i arbeidet står FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, FNs bærekraftsmål og lovverk og kunnskap om seksuell og kjønnsbasert vold. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er ekstra utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold.

Inkludering kan ikke bli reelt før personer med nedsatt funksjonsevne selv krever rettighetene sine. Gjennom opplysningsarbeid bidrar organisasjonene til kunnskap i samfunnet om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I løpet av 2022 har
154
personer hatt samtaler med rådgivere i YGlobal Sør-Sudan

Det å styrke andre organisasjoner som jobber med tematikken er en viktig spisskompetanse hos YGlobal Sør-Sudan. De er viktige for at vi kan støtte våre partnere, som YWCA, YMCA og andre organisasjoner. Gjennom å ha et landkontor som dette ser vi at de når langt flere mennesker i gode lokale samarbeid.

I løpet av 2022 har
149
personer med ulike funksjonsnedsettelser fått opplæring i relevante FN konvensjoner


YGlobal Sør-Sudan jobber også med mental helse. Både personer med nedsatt funksjonsevne og deres omsorgspersoner får tilbud om hjelp fra psykososiale rådgivere (psychosocial councellars). Måten de jobber på er at de oppsøker steder og aktiviteter som barn og unge med nedsatt funksjosnevne deltar på, for å være der de er.

Sammen med YMCA Sør-Sudan jobber YGlobal Sør-Sudan også med tematikk som transformativ maskulinitet, spare- og lånegrupper og politisk påvirkningsarbeid.

Du vil kanskje lese mer om: