SØR-SUDAN

Barn og unge som fredsbyggere

Sør-Sudan har vært hardt rammet av krig siden 2013. Barn og ungdom har opplevd ting de ikke engang burde se på TV. Både voksne og barn sliter med sykdom, angst og vonde følelser på grunn av det de har vært gjennom. Som regel kommer barn og unge bakerst i køen for den hjelpen som er å få. Mange barn har heller ikke gått på skole, fordi de har måttet flykte fra hjemmene sine. Sør-Sudan KFUK jobber for å gi barn, ungdom og kvinner en plass i samfunnet, og en rolle i fredsforhandlingene. Dette gjør de på mange forskjellige måter.

Utdanning   

Med hjelp fra KFUK-KFUM-bevegelsen har KFUK Sør-Sudan bygget en skole. Her får barn og unge mulighet til gratis utdanning. Det er viktig at generasjonen som skal bygge opp landet har utdannelse og kunnskap. 

Rådgivning og terapi

På rådgivningssentrene til KFUK får folk hjelp til å bearbeide opplevelsene sine. De får snakke med trente rådgivere som forstår dem, og lærer dem enkle teknikker for å kunne leve med stress, angst og traumer. Flere sentre tilbyr også familieterapi. 


I Kiryandongo flyktningeleir i Uganda jobber KFUK med flyktninger fra Sør Sudan. Her bruker de tegning og maling som verktøy for å hjelpe barn til å fortelle om det vonde og vanskelige de har opplevd.
 

Møteplasser

Gjennom idrett og musikk når Sør-Sudan KFUK ut til barn og unge på en annerledes måte, og skaper en plattform hvor de kan føle seg hjemme. KFUK ønsker å gi deltakerne et pusterom i en vanskelig hverdag, hvor de kan komme sammen og ha det gøy. Gjennom ungdomsgruppene får ungdom får troen på seg selv. De får opplæring i demokratiske rettigheter, ikke voldelige virkemidler i kampen for fred og tilbud om å bli med i spare- og investeringsgrupper.


Freden kommer innenfra

KFUK forteller at freden kommer innenfra. Det vil ikke bli fred i Sør-Sudan før menneskene som bor der har fred i hjertene sine. Derfor er det så ufattelig viktig å jobbe med barna, og med ungdommene. Dette er generasjonen som skal bygge opp igjen verdens yngste nasjon. Bli med i kampen for rettferdighet du også!

Følg med på arbeidet på KFUK Sør-Sudan sin Facebookside!