fbpx

Sør-afrika

Frem til 1994 var Sør-Afrika et apartheidstyrt land der det var forskjellige lover for svarte og hvite sørafrikanere. Nelson Mandela, som hadde sittet fengslet frem til da, ble president og startet umiddelbart arbeidet for å forene landet. I dag er det fremdeles store utfordringene i Sør-Afrika blant annet blir det synlig i de enorme sosiale og økonomiske forskjeller i befolkningen.

Hovedutfordringen i Sør-Afrika er den enorme økonomiske forskjellen hos landet innbyggere. Selv om det er ca. 30 år siden apartheid tok slutt, lever over halvparten av sørafrikanere under fattigdomsgrensen. I tillegg gjennomsyres samfunnet av rasisme.

Ungdom er en gruppe som blir spesielt hardt rammet av disse utfordringene. Mange unge opplever at de ikke blir hørt; at de ikke har en stemme. Mange unge tvinges ofte ut i kriminalitet på grunn av en oppvekst preget av svake familiestrukturer og lite trygghet. Derfor søker mange fellesskap hos gjenger og kriminelle nettverk.

Våre partnere i Sør-Afrika jobber med å skape trygge rom der unge kan få utvikle seg og få kapasitet til å mestre egen hverdag. De jobber også med unge kriminelle for at de skal få mulighet til å velge bort kriminelle og destruktive miljøer.

Vår partner i Sør-Afrika

Sør-Afrika YMCA

Sør-Afrika YMCA bruker metoden «transformativ maskulinitet» i arbeid med gutte-grupper for å motvirke skadelig maskulinitet. Ungdom deltar på kapasitetsbygging, og blir i stor grad inkludert i styringen av YMCA. Gjennom Youth-Justice-programmet, i samarbeid med Operasjon Dagsverk, får ungdom som er i risiko for å falle utenfor samfunnet muligheter og kunnskap om hvordan påvirke samfunnet.

Du vil kanskje lese mer om: