fbpx

skattefradrag

Gaver til KFUK-KFUM Global gir deg rett på skattefradrag. I 2023 og 2024 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver på 500-25.000 kroner gitt innenfor et kalenderår.

Privatpersoner

For fradrag i skattepliktig inntekt for dine gaver krever myndighetene innrapportering av beløpet, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Vi rapporterer inn dette for deg, og gaveverdien vil automatisk trekkes fra beregningsgrunnlaget for skatten i selvangivelsen din. 

Vi sender hvert år ut årsoppgave til alle giverne våre som har krav på skattefradrag rundt 1. februar. Kontroller denne og meld fra til giverservice innen 15. februar dersom du ønsker skattefradrag og vi ikke har ditt personnummer, eller om du vil melde ifra om eventuelle feil.

I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men KFUK-KFUM Global behandler all personinformasjon konfidensielt.

For å få skattefradrag, krever det:

  • at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
  • at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer/ organisasjonsnummer
  • at organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen (slik KFUK-KFUM Global er) 
  • at gavene er overført senest 30.12. det året skattefradraget gjelder. Dette for at gavene skal være på KFUK-KFUM Globals konto innen 31.12. slik Finansdepartementet krever.
  • Betalinger via Facebook og Vipps blir som hovedregel behandlet som anonyme gaver. Dersom du gir en gave via Vipps eller Facebook og ønsker skattefradrag, må du sende navn, fødselsnummer og kvittering på innbetalingen til: post@yglobal.no. Vi aksepterer kvittering fra nettbank eller Vipps. For Facebook donasjoner må vi ha kvitteringen du fikk på e-post.

Bedrifter

For bedrifter gjelder følgende beløpsgrense: kr 500 – 25 000 for 2023 gitt innenfor et kalenderår. KFUK-KFUM Global innrapporterer gaver gitt i bedriftens eller organisasjonens navn til skattemyndighetene. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss.