Varsling


KFUK-KFUM Global skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Vi tar avstand fra all negativ diskriminering, trakassering og mobbing. Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit eller som strider mot våre retningslinjer vil vi at du skal melde ifra. Det er viktig for oss at du varsler sånn at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen! Varslere i KFUK-KFUM Global blir alltid tatt på alvor!

Hva er å varsle? 

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlig. Du kan si ifra om noe du har opplevd selv, noe som har skjedd meed andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan varsle uansett om personen som er utsatt er ansatt eller frivillig i KFUK-KFUM Global. Du kan også melde fra om opplevelser du har hatt på arrangementer i regi av KFUK-KFUM-bevegelsen hvor KFUK-KFUM Global var tilstede. Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit.

Eksempler på kritikkverdige forhold du burde si ifra om: 

Hvordan varsler jeg? 

Du varsler ved å kontakte Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder) og Live Bjørge (assisterende daglig leder). Om varselet gjelder daglig leder, sier du ifra til Live Bjørge. Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg og varsle. Varsling kan skje både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med! Om du sier ifra skriftlig er det fint om du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om, men det er også mulig å varsle anonymt ved å bruke skjemaet nederst på siden. 

Vi oppfordrer deg til å få med følgende info når du varsler: 

Hva skjer når jeg har varslet?

Det er hovedsakelig daglig leder og assisterende daglig leder som håndterer varslingssaker hos oss. De har ansvar for å få klarhet i saken. Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått så mye informasjon som mulig, vil daglig leder og styreleder avgjøre om det som har skjedd er et brudd på våre retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for dem som har brutt retningslinjene. Mens saken håndteres vil daglig leder og styreleder holde deg oppdatert om hva som skjer når. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom prosessen. Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig, det vil si at færrest mulig skal være med å håndtere saken. Du kan lese mer om håndtering av varslingssaker her

Den som varsler får første tilbakemelding senest innen syv dager etter at varsel er mottatt. Når saken avsluttes gis skriftlig tilbakemelding til varsleren. 

Kan jeg varsle anonymt? 

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du forteller oss hvem du er, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte og få undersøkt saken så nøye som mulig. Anonym varsling gjøres gjennom skjemaet nederst på siden. Når du varsler ønsker vi at du forteller oss hvem du er, slik at vi best mulig kan hjelpe deg og få klarhet i saken. Du kan lese mer om anonym varsling her

Kontaktinformasjon

Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder

Telefon: 906 73 106 

Epost: fg@yglobal.no


Live Bjørge, assisterende daglig leder

Telefon:  901 65 005 

Epost: live.bjorge@yglobal.no


Varslingsskjema