Aktivitet

Vote With Your Feet

Her kan man fylle inn sin egen ingress som kan være lenger enn summary

Her kommer tidsrom.

Samle ein gjeng og les opp påstandar som deltakarane må ta stilling til ved å gå til den eine eller andre sida av rommet. Spørsmåla kan vere at typen "einig"/"ueinig" eller ja og nei-spørsmål eller kva er best av cola og solo. Spørsmåla gir ein arena for å diskutere eit tema og få fram ulike perspektiv. 


1. Lag spørsmål, gjerne litt ekstra i tilfelle du går tom. Hugs nokre for å lette stemninga, som spørsmål om is, brus eller ferie på fjellet eller på stranda. 

2. Still spørsmål eks. Kva er mest klimavenleg: å reise med fly(gå til høgre side av rommet) eller å reise med tog(gå til venstre side av rommet). 

3. Legg tilrette for god diskusjon når folk har valgt side. Her er det viktig med fokus på å lytte på kvarandre og prøve å forstå ulike perspektiv for å kunne lære av kvarandre. 

4. Be alle samlast i midten av rommet før du stiller neste spørsmål.