Aktivitet

Vote With Your Feet

Vote with your feet er en morsom aktivitet som fungerer godt for å bryte isen og introdusere temaet du skal snakke om!

10-15 minutter

Samle ein gjeng og les opp påstandar som deltakarane må ta stilling til ved å gå til den eine eller andre sida av rommet. Spørsmåla kan vere at typen "einig"/"ueinig" eller ja og nei-spørsmål eller kva er best av cola og solo. Spørsmåla gir ein arena for å diskutere eit tema og få fram ulike perspektiv. 


1. Lag spørsmål, gjerne litt ekstra i tilfelle du går tom. Hugs nokre for å lette stemninga, som spørsmål om is, brus eller ferie på fjellet eller på stranda. 

2. Still spørsmål eks. Kva er mest klimavenleg: å reise med fly(gå til høgre side av rommet) eller å reise med tog(gå til venstre side av rommet). 

3. Legg tilrette for god diskusjon når folk har valgt side. Her er det viktig med fokus på å lytte på kvarandre og prøve å forstå ulike perspektiv for å kunne lære av kvarandre. 

4. Be alle samlast i midten av rommet før du stiller neste spørsmål.