Aktivitet

Ballongleken

En krise bryter ut. Deltakerne får beskjed om å ta vare på seg selv og på sine verdier. Hva kommer til å skje? Vil de samarbeide til det beste for alle, eller vil de forskjellige gruppene gå til angrep? En fin introduksjonslek til samtale rundt krig og konfliktløsning.

Forberedelser 

Si at dere skal leke en ballonglek; trenger ikke si noe om at den handler om krig og konflikt. Del gruppen i lag – minst 3 – helst 4 – maks 5 lag. 2-4 personer per lag. Hver gruppe får utdelt 2 ballonger og 1 tusj. Gjerne ulik ballongfarge til de ulike lagene, så du får «rødt lag», «grønt lag» osv. Gruppene får beskjed om at hver gruppe representerer en familie, og til sammen utgjør familiene et lite samfunn.

Oppgave 

Hver familie skal nå finne på et familienavn og skrive det på den ene ballongen. F.eks. Familien Flink/Finesen/MacDooers el.likn. På den andre ballongen skal de skrive verdiene sine; hva er viktig for dem? F.eks. kjærlighet, fred, suksess osv. Minst 3 verdier. Når alle har skrevet familienavn og verdier på ballongene, tar dere en presentasjonsrunde hvor alle sier sitt familienavn og hvilke verdier som er viktig for dem.

Lek 

Familiene får vite at det snart oppstår en krise i samfunnet. Det viktigste under krisen er å beskytte familien og verdiene deres – altså ballongene. Gruppene skal nå gå til hvert sitt hjørne av rommet for å legge en plan for hvordan de skal beskytte ballongene under krisen. Det er ikke lov til å gjemme bort ballongene eller bygge barrikader av stoler og bord etc. Mens gruppene forbereder seg, går den som leder leken bort til en gruppe og visker «De der borte (peker på en annen gruppe) tenker å angripe dere først». Ikke si mer enn det – virk hemmelighetsfull! Så går lederen til en annen gruppe og sier det samme. Si dette til 2-3 av gruppene. NB: Lederen skal IKKE svare på spørsmål fra gruppene – kun sette ut ryktet. Gruppeleder roper «Nå er det KRISETID». Så venter man og ser hva som skjer… Normalt forløp er at det går mellom 1 sekund og 2-3 minutter før noen av gruppene begynner å bevege seg rundt. Etter litt tid hvor de tester seg litt mot hverandre, vil det kunne bli en ganske intens periode hvor alle prøver å ta hverandres ballonger. La deltakerne holde på til det er få eller ingen ballonger igjen – alternativt til de inngår fredsavtaler med hverandre, noe som svært sjelden skjer og i så fall med stor skepsis til den andre part.. Husk å ikke svare på spørsmål eller styre leken før den som leder velger å stoppe leken. 

Til refleksjon
Krig og konflikt oppstår ofte basert på misoppfattelser, mistenksomhet, og at man tolker det som skjer i verste mening. Gode verdier blir lett forkastet når krisen oppstår. Vi glemmer ut kjærligheten og handler ut fra våre negative instinkter hvor vi setter oss selv først. Og noen har alltid interesse av at konflikter pågår, og sørger for at man mottar mest mulig informasjon som øker konfliktnivået. Det skal mye til i denne leken – og i verden for øvrig – å være den som tar mot til seg og forsøker å inngå fredsavtale. Det er fullt mulig i denne leken å inngå fredsavtaler med hverandre, men det krever mot og tillit til at den andre part overholder freden.