Globalløp

Globalløp er en måte å kombinere innsamling av midler til veldedig formål samtidig som man aktivt setter en mer rettferdig verden på agendaen, og bevisstgjør gjennom handling.

Foto: Thomas Nordvik

Hva er et globalløp

Globalløp er et sponsorløp der deltakerne skaffer sponsorer som støtter løperens innsats. Sponsoren kan bidra med et fast beløp eller et beløp per runde løperen gjennomfører. Jo flere runder løperen gjennomfører, jo større blir bidraget fra sponsorene. I vårt nettverktøy registreres løpere med sponsorer og rundeantall, og det genereres giroer til hver enkelt sponsor. 

Opprett/administrer Globalløp

Globalløp som metode for å skape engasjement

KFUK-KFUM har over flere år utviklet konseptet Globalløp. Dette er et handlingsalternativ hvor ungdom får bidra til en mer rettferdig verden. Mange tusen ungdommer i hele Norge har de siste årene deltatt på løpet og bidratt med viktig tilbakemelding når vi har videreutviklet konseptet til også å kunne fungere som et breddetiltak i menighetens trosopplæring. Vi har sett at et godt gjennomført Globalløp engasjerer unge på en helt annen måte enn tradisjonelle innsamlingsaksjoner. Det kanskje viktigste av alt er at dette konseptet engasjerer bredt. Menigheter kan invitere med idrettslag, korps, teatergrupper, kor og alle andre ungdomsgrupper i sin bydel eller bygd. Dette er en dugnad som de fleste vil være med på!

Globalløp er en troshandling som bekrefter menneskeverdet. Det en konkret handling unge kan gjøre for en mer rettferdig verden. Det er fest og moro, fellesskapsbyggende og meningsfylt. Sammen forandrer vi verden. Bli med!

Valdres folkehøgskole har en god tradisjon for kreative innslag! Foto: Torkild Groven

Hvordan gjennomføre et globalløp?

Før Globalløpet: Løpet registreres i nettverktøyet her på nettsidene, av lokale initiativtakere. Program planlegges og invitasjoner sendes ut. Lag og løpere melder seg på. I ukene før løpet samler hver løper inn sponsorer som støtter dem med enten et fast beløp eller et beløp per runde. Deltakerne lærer om hva de innsamlede midlene skal gå til, og hvordan de skal videreformidle dette.

Globalløpet: Arrangementet starter med registrering og utdeling av startnummer. Det er en felles bolk med oppvarming og informasjon om hva innsamlede midler går til. Selve løpet varer i 30 minutter hvor deltakerne løper, går, hinker eller ruller flest mulig runder på 500 meter. Det handler ikke nødvendigvis om å løpe raskest mulig. Man kan lage mange kategorier som premieres, for eksempel mest kreative kostyme, mest innsamlet, raskest rundetid, flest runder osv. Alle skal kunne delta aktivt uavhengig av fysiske forutsetninger.

Det trenger ikke handle om flest mulig runder, kreative ideer til ting man kan gjøre i løpet bidrar til å skape moro og inkludere alle. Foto: Guro Sollie Hansebakken

Etter løpet: Arrangørene registrerer antall runder per deltaker, nettverktøyet regner ut hvor mye som er løpt inn og dere kårer vinnere ut fra valgte kriterier. Samtidig med dette arbeidet får løperne en forfriskning, og det legges gjerne opp til noe underholdning. Lokale kor, korps eller kulturskole kan utfordres til å stille opp. Innen én time etter løpet bør resultatet være klart, slik at arrangementet kan avsluttes med kåringer og en felles feiring av det man har oppnådd!


Ressurshefte om diakoni som del av ungdomsarbeidet

Tro til handling er KFUK-KFUMs splitter nye ressurshefte til menigheter og grupper som ønsker å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. Globalløp er intergrert i opplegget som et konkret handlingsalternativ for ungdommene.

Les mer