Free Palestine

Boikott som virkemiddel 

Vi tror det internasjonale samfunn må presse Israel til å avslutte okkupasjonen av de palestinske områdene. Boikott er et ikke-voldelig virkemiddel som har vist seg å være effektivt for å endre grunnleggende og alvorlig urettferdighet. En økonomisk boikott utføres av det sivile samfunn, som velger å ikke kjøpe varer som opprettholder eller skaper urettferdighet. Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som medvirker i okkupasjonen. I tillegg jobber vi for at norske bedrifter og den norske stat skal trekke sine investeringer i selskaper som opprettholder okkupasjonen.  

KFUK-KFUM Global anerkjenner Israel som en legitim stat i tråd med folkeretten. Standpunktet vi har tatt om å ha en bred økonomisk boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina, er fullt forenlig med denne anerkjennelsen. Vårt boikottstandpunkt er basert på respekt for universelle menneskerettigheter og internasjonal lov. En ikke-voldelig økonomisk boikott vil presse aktører som tjener på okkupasjonen til å endre den undertrykkende politikken som i dag føres av israelske myndigheter. Vi mener at en slutt på okkupasjonen vil være til det beste for både israelere og palestinere. Å la være å kjøpe et produkt fordi vi er uenig med produsentens etiske retningslinjer er ikke et budskap om hat, men et demokratisk, legitimt og ikke-voldelig verktøy vi bruker for å endre urettferdig politikk.

Les mer om hvilke konkrete produkter som kan boikottes her