Free Palestine

Boikott som virkemiddel 

Boikott er et ikke-voldelig virkemiddel som har vist seg å være effektivt for å endre grunnleggende og alvorlig urettferdighet. En økonomisk boikott utføres av enkeltpersoner, selskaper eller stater som velger å ikke kjøpe varer som opprettholder eller skaper urettferdighet. Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som medvirker til okkupasjonen av Palestina. I tillegg jobber vi for at norske bedrifter og den norske stat skal trekke sine investeringer i selskaper som bidrar til å opprettholder okkupasjonen.  

KFUK-KFUM Global anerkjenner Israel som en legitim stat i tråd med folkeretten. Standpunktet vi har tatt om å ha en bred økonomisk boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina, er fullt forenlig med denne anerkjennelsen. Vårt boikottstandpunkt er basert på respekt for universelle menneskerettigheter og internasjonal lov. En ikke-voldelig økonomisk boikott vil presse aktører som tjener på okkupasjonen til å endre den undertrykkende politikken som i dag føres av israelske myndigheter. Vi mener at en slutt på okkupasjonen vil være til det beste for både israelere og palestinere. Å la være å kjøpe et produkt fordi vi er uenig med produsentens etiske retningslinjer er ikke et budskap om hat, men et demokratisk, legitimt og ikke-voldelig verktøy vi bruker for å endre urettferdig politikk.

Hvorfor boikott

Vi mener at det må være et samsvar mellom våre meninger og våre handlinger. Hvis vi mener at okkupasjonen av Palestina er gal bør vi heller ikke støtte den økonomisk og dagens situasjon gir oss ikke noe valg. Vi ønsker ikke å bli medskyldige i brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, og må derfor unngå å gi økonomisk støtte til aktører som bidrar til okkupasjonen av Palestina. 

KFUK-KFUM Global er en solidaritetsorganisasjon som samarbeider med partnere over hele verden for menneskerettigheter, rettferdighet og fred. Vi har en plikt ovenfor våre partnere og støttespillere til å jobbe for disse målsettingene på en mest mulig effektiv måte. Da er det umulig for oss å jobbe mot menneskerettighetsbrudd i Palestina og Israel på den ene siden, samtidig som vi opprettholder økonomisk støtte gjennom investeringer på den andre. 

Vi velger bort okkupasjonsvarer fordi vi tar menneskerettighetene på alvor og fordi vi ikke ønsker å støtte brudd på internasjonal lov. Vår boikott vil oppheves når staten Israel avslutter okkupasjonen og følger internasjonal lov.

Les mer om hvilke konkrete produkter som kan boikottes her