fbpx

Madagaskar

Madagaskar er en øy som ligger utenfor kysten øst for Mosambique. Etter å ha vært under fransk kolonistyre i 64 år, ble landet selvstendig i 1960. Opp gjennom landets selvstendige periode, har politikken vært preget av ustabilitet.

Andelen av befolkningen som lever under fattigdomsgrensa er nesten 70%. Jordbruksprodukter er hovedandelen av eksportinntekten til Madagaskar, og de er dermed særlig utsatt for klimaendringer. Bare 23% av barna fullfører ungdomsskolen, og tilsvarende prosentandel av befolkningen over 15 år er analfabeter. Tradisjonelle kjønnsroller og tvangsekteskap gjør at jenter er spesielt utsatt for å falle fra i utdanningsløpet.

Våre partneres arbeid på Madagaskar handler i stor grad om å skape trygge rom for, samt forhindre tvangsekteskap av unge jenter. Disse unge jentene får yrkesopplæring slik at de i større grad kan skape sin egen selvstendige fremtid. IT-opplæring er også en viktig del for å kunne få en jobb.

Våre partnere på Madagaskar

Madagaskar YWCA

YWCA Madagaskar arbeider med tematikker som yrkesopplæring for unge jenter og gutter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, safe spaces, samt spare- og investeringsgrupper.

Du vil kanskje lese mer om: