Kontakt


E-post: global@kfuk-kfum.no

Postadresse: KFUK-KFUM Global, Pb. 6814 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Besøksadresse: Grubbegata 4, Oslo (Vis kart)

Telefon: +47 22 99 15 90 

Gavekonto: 3000 17 16766 

Organisasjonsnummer.: 971 432 454 

Pressekontakt: 

Daglig leder Fredrik Glad-Gjernes, mobil: 90673106, fg@kfuk-kfum.no

Kontaktinfo til vårt styre og våre ansatte

Kontaktinfo til politiske utvalg

Varslingsrutiner