fbpx

Kenya

Kenya ligger i Øst-Afrika og var under britisk styre fram til 1963. Året etter ble de etablert som republikk, og siden 1964 har kenyanerne selv hatt styring over landet. Men veien til et stabilt demokrati har vært lang. Kenya er kjent som et relativt stabilt land i en urolig region, men sliter med korrupsjon, fattigdom og etniske motsetninger.

Det er ofte vanskelig for innbyggere i Kenya å ha påvirkning på styresmaktene og å stå i mot klimautfordringene i landet. Det er også vanlig at ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir ekskludert fra beslutningsprosessene i samfunnet. Landet lider også av fattigdom, og antallet mennesker som går sultne øker stadig. Krigen i Ukraina har ført til en forverret matkrise.

Kenya opplever stadig flere varmebølger og klimakampen står høyt på agendaen for å bidra til en sikrere fremtid for landet og dets innbyggere.

Våre partnere i Kenya jobber med å få ungdom med i beslutningsprosesser og lære dem hvordan de kan påvirke myndighetene på en demokratisk måte. I tillegg er klimasaken viktig for våre partnere, der fokuset er på opplæring i og utføring av prosjekter som har en positiv effekt på klimaet.

Vår partner i Kenya

YWCA Kenya

For å hindre radikalisering jobber YWCA Kenya med jobbmuligheter og interreligiøse dialoger. Befolkningen merker klimaendringene på kroppen, og for at unge skal få en trygg fremtid jobber de med å tilpasse seg det endrede klimaet og påvirke klimapolitikken.

Du vil kanskje lese mer om: