YWCA Kenya


Kenya

• Kenya er sentrert i den midt-østlige delen av Afrika, nord for Tanzania, med en befolkning på over 40 millioner mennesker 

• Kenya rev seg løs fra Storbritannia i 1967, men veien til et stabilt demokrati har vært lang 

• Valget i Kenya i 2017 er viktig for at landet skal evne å skape politisk stabilitet, økonomisk vekst og sosial utvikling. Valget endte med at Uhuru Kenyatta ble gjenvalgt som president for en ny 5-årsperiode, men opposisjonen boikottet valget.

Kenya KFUK

Kenya KFUK jobber hovedsaklig med fem hovedteamer. Disse er Unge kvinners lederutvikling, utdanning, helse, kvinner og jenters rettigheter og sosial og økonomisk myndiggjøring (empowerment). I alt består Kenya KFUK av 7 regionskontorer. 

KFUK-KFUM Global har drevet med utveksling gjennom Fredskorpset sammen med Kenya KFUK i mer enn 10 år. Fredskorpset (FK) er en del av den norske stat og deres hovedoppgave er å støtte utveksling mellom medlemmer og ansatte mellom organisasjoner og bedrifter i Norge, Latin-Amerika, Afrika og Asia. Siden 2014 har Global drevet utveksling for helsearbeidere mellom Norge og Kenya, og støtten fra FK er gitt til ut 2020. Partnerne som jobber sammen om dette er Global, Amathea, Kenya KFUK og African Alliance of YMCAs, som involverer en utveksling der 3 nordmenn reiser til Kenya hvert år og 2 kenyanere reiser til Norge. I Kenya jobber nordmennene i Kisumu og Nairobi og i Norge jobber kenyanerne i Oslo.

Fokusområder

Demokratiske rettigheter: Målet med utvekslingen er å utvikle og bygge kapasitet hos alle partnere slik at de er i stand til å tilby informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) til jenter og unge kvinner. Prosjektet har en holistisk tilnærming til SRHR som anerkjenner at det er en tett link mellom seksuell helse og økonomisk og sosial velvære. Prosjektet jobber derfor også for å promotere økonomisk og sosial myndiggjøring av unge mennesker. Aktivitetene inkluderer å drive workshops, diskusjoner og kurs om SRHR, kampanjer for å øke bevisstheten rundt visse holdninger, samt promotere spare-og investeringsgrupper og peacemaker-grupper.

Ønsker du å lese mer om Kenya KFUK kan du finne deres hjemmeside her.