Skattefradrag


Gaver til KFUK-KFUM Global gir rett til skattefradrag. I 2021 kan du få fradrag for gaver fra 500 - 50 000 kr.

PRIVATPERSONER 

For at du skal få skattefradrag for din gave til KFUK-KFUM Global krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til Skatteetaten, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse. Vi sender hvert år ut årsoppgave til våre givere som har krav på skattefradrag i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Kontroller opplysningene på denne og meld fra til oss innen 15. februar dersom du oppdager feil eller mangler.

Dersom vi ikke har ditt personnummer, ta kontakt med oss så snart som mulig så vi kan rapportere dette inn til Skatteetaten.

Les mer om skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner på Skatteetaten sine nettsider

 Fradrag betinger

• at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret 

• at vi har ditt fødselsnummer 

• at organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen (slik KFUK-KFUM Global er) 

• at gavene er på KFUK-KFUM Globals konto innen 31.12 i det året som skattefradrag gjelder 

• at gavene ikke er betalt gjennom SMS, Facebook-innsamlinger, eller enkelte VIPPS-kampanjer. Disse blir registrert som anonyme gaver.

Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss ved å sende e-post til global@kfuk-kfum.no eller ringe 22 99 15 90. Tusen takk for dine gaver!

 For ektefeller som har gitt mer enn 50 000 kr sammenlagt

Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen. Om den ene ektefellen har gitt mer enn 40 000 kroner til frivillige organisasjoner i løpet av et år, kan det totale beløpet føres (inntil 50 000 kr), men da fordelt på ektefellene. Dette forutsetter at KFUK-KFUM Global rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene. Gi KFUK-KFUM Global beskjed om navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp innen 15 februar. Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Dette kommer da ikke på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret. 

BEDRIFTER 

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 50 000 kroner årlig. KFUK-KFUM Global vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Dette gjøres ved å sende e-post til global@kfuk-kfum.no