Uganda


Uganda

• Uganda ligger i den midt-østlige delen av Afrika, vest for Kenya, og har en befolkning på 41 millioner

• Uganda er særlig kjent for sin rause flyktningpolitikk, og huser blant annet over 1 million sør-sudanske flyktninger (per 2017)

• Landets president, Yoweri Museveni, har sittet med makten siden 1986 og blir sterkt kritisert for sin mangel på sikre grunnleggende menneskerettigheter 

Uganda og Sør Sudan KFUK

Sør-Sudan ble en uavhengig stat i 2011. Da borgerkrig brøt ut på ny i 2013 strømmet det flyktninger over grensen til Uganda, og behovet for hjelp ble enormt. Derfor inngikk Uganda KFUK og Sør-Sudan KFUK et partnerskap i 2014 om å implementere noen av aktivitetene som drives i Sør-Sudan også i Kiryandongo flyktningleir i det nordlige Uganda.

Da de fleste som opererer i Kiryandongo enten er internasjonale eller ugandiske aktører, ser Uganda KFUK det som svært verdifullt å ha sør-sudanere selv til å drive programmene i leiren. De er gjerne også flyktninger, og har både språk- og kulturkunnskaper som er uvurdelige i en presset situasjon, der folket blant annet er traumatisert og har mangel på mat, vann og husly.

Fokusområder

Økonomisk rettferdighet: I flyktningleiren jobber KFUK med å opprette og drive spare- og investeringsgrupper som skal bidra til at spesielt kvinner blir økonomisk selvstendige og sikrer en stabil inntekt. Dette bidrar enormt, da det nesten er umulig å overleve på matrasjoner utlevert av FNs Matvareprogram alene. Kvinnene går ofte sammen og opprettet bedrifter som restauranter eller frisørsalonger, og klarer dermed å forsørge familien sin. Over 90% av beboerne i leiren er kvinner og barn, og det er derfor ekstremt viktig å myndiggjøre kvinner og unge til å ta ansvar for eget liv.

I tillegg har det blitt opprettet spare- og investeringsgrupper som har medlemmer på tvers av det ugandiske lokalsamfunnet med sør-sudanske flyktninger fra leiren. Dette sikrer samarbeid og et lavere konfliktnivå når det er flere som skal dele på de samme ressursene. I 2017 fantes det 22 aktive spare- og investeringsgrupper i Kiryandongo flyktingleir.

Rettferdig fred: I et konfliktpreget samfunn som det sør-sudanske, har vi tro på at freden kan og må bygges nedenfra. Derfor jobber KFUK mot rettferdig fred gjennom traumerådgivningsprogrammer, samt gjennom såkalte «Peacemaker»-grupper.

I flyktningleiren har KFUK et behandlingssenter der alle er velkommen for en konfidensiell samtale. Rådgiverne består av både kvinner og menn, og kommer fra en rekke ulike etniske grupper. Her kommer mennesker for å bearbeide traumer som blant annet omhandler seksuell- og kjønnsbasert vold, HIV/Aids, etniske konflikter og voldtekt. Traumebehandling hjelper en å lære seg å leve med grusomheter som har blitt begått, slik at man kan bygge opp håp mot en fredlig fremtid.

For barn er det kanskje spesielt vanskelig å bearbeide traumene sine. Derfor har KFUK opprettet et barnekunstterapiprogram, hvor barna får lov til å tegne det de har vanskeligheter med å sette ord på. I et samarbeid med Barnekunstmuseet i Oslo ble det i 2017 til en kunstutstilling som heter «Jeg vil bli President» som har vært på Norgesturné.

I tillegg drives det «Peacemaker»-grupper i flyktningleiren, hvor unge mennesker lærer om rettigheter og viktigheten av å spre et fredsbudskap for å få varig fred i Sør Sudan. De lærer og framfører tradisjonelle danser fra ulike etniske grupper, forkynner fredsbudskap over radio, og framfører dramastykker som utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer eller om hvordan løse konflikt på et fredlig måte.

Blant annet har det blitt dokumentert nedgang i konfliktnivået ved brønnene, der det tidligere var stor trengsel på vann i tørketiden og konflikter mellom ulike etniske grupper lett oppsto. Etter at Peacemaker-grupper kom og framførte skuespill om hvordan dele på vannet, har det blitt rapportert færre voldshendelser.

Les mer om Uganda: