fbpx

Opplæring av lokale psykososiale rådgivere i uganda

Siden 2016 har KFUK-KFUM Global støttet et program som bidrar til fred og økonomisk selvstendighet, og som tilbyr psykososial støtte til sørsudanere som har flyktet til flyktningebosetningen Kiryandongo.

Deltakerne viser frem sine diplomer, etter å ha bestått opplæring. Foto: Patrick Wanyiri

Det er stor mangel på psykologer og dyrt med profesjonelle psykologtjenester i Uganda. KFUK-KFUM Global gir opplæring til lokale rådgivere for å møte det store behovet for psykososial støtte blant flyktningene i Nord-Uganda. Rådgiverne er rekrutterte fra lokalsamfunn og representerer forskjellige etniske grupper blant flyktningene og lokalsamfunnene de bor i. I møte med rådgiverne, blir flyktningene utstyrt med ferdigheter de trenger for å forsørge seg selv, og for å bli aktive deltakere i sine lokalsamfunn. Da blir de ikke bare sett på som individer som trenger humanitær hjelp.

I 2021 inviterte KFUK-KFUM Global Nader Abu Amsha, en psykolog med over 30 års erfaring innen mental helse og rehabilitering, fra Øst-Jerusalem YMCA i Palestina til Kiryandongo for å gi kompetanseheving til lokale rådgivere. Han opprettet en viktig forbindelse mellom sine erfaringer fra arbeid med ungdom som har overlevd vold og undertrykkelse i Palestina, og de sørsudanske flyktningenes krigserfaringer.

Å øke kunnskapen til de lokale rådgiverne, og å integrere rådgivningstjenester i den lokale helse- og utdanningssektoren, har gitt ungdommene og kvinnene bedre fremtidsmuligheter. Flere ungdommer og kvinner som har mottatt psykososial støtte har fått utdanning, og noen har startet små bedrifter som hjelper dem til å øke inntektene sine.

Psykososial støtte er essensielt for unge mennesker, spesielt de som opplever vold og undertrykkelse. Ved å bry oss om deres frustrasjoner og muligheter, hjelper vi dem med å gjenopprette håpet for en bedre fremtid, og å minske ekstrem oppførsel som vanligvis forbindes med tap av fremtidshåp og begrensede muligheter. Dette bidrar til å redusere virkningen det vanskelige livet som flyktninger har på dem. I tillegg hjelper vi dem til å takle minnene fra vanskelige opplevelser fra før de flyktet fra Sør-Sudan.

Nader Abu Amsha (Psykolog i Palestina)
Nader Abu Amsha, til venstre, har over 30 års erfaring med mental helse og rehabilitering fra Øst-Jerusalem YMCA. Foto: Patrick Wanyiri