fbpx

Freden kommer innenfra

Det er svært lite dokumentasjon på hvordan krigen påvirker menneskers psykiske helse i Sør-Sudan, og hvilke konsekvenser dette får for fredsskapende arbeid. Derfor lanserer vi nå den første rapporten på norsk om dette temaet.

Da borgerkrigen brøt ut i Sør-Sudan i desember 2013, utfordret KFUK-KFUM Global Sør-Sudan YWCA til å utvikle et arbeid på FNs sikkerhetsråds resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet (UNSCR 1325). Vi spurte YWCA hva de tenkte var det aller viktigste nå som krigen igjen var et faktum. De svarte umiddelbart at traumearbeid var deres førsteprioritet. Grove brudd på menneskerettighetene trenger ikke bare en juridisk rettergang, men hvert enkelt menneske trenger å bli sett, hørt og bli utstyrt med verktøy for å bearbeide de traumatiske hendelsene de har gjennomlevd.

Foto: Camilla Ravnsborg Aschjem / KFUK-KFUM Global

I samråd med YWCA South Sudan ønsket vi å utarbeide en rapport om det psykososiale arbeidet som organisasjonen driver i Sør-Sudan. Fra 2014 til 2018 har lokale medarbeidere registrert en rekke relevante data fra arbeidet som drives av YWCA. Dette utgjør datamaterialet som ligger til grunn for denne rapporten.

Rapporten er skrevet av Caroline Midttun Rostrup og Adriane Lilleskare Lunde og publisert med støtte fra Norad.