fbpx

Skattekonvensjon i FN

500 til 600 milliarder dollar i skatt tapes hvert år på grunn av skatteflukt, og det er utviklingslandene i verden som taper mest.

Skatt er en prosentandel av inntektene som man gir til staten, og som staten bruker på å gi folket grunnleggende og rimelige tjenester som skole, sykehus og kollektivtransport. Skatteflukt handler om at noen av verdens rikeste mennesker og største selskaper gjemmer bort inntektene sine for å slippe å betale skatt og å dele sine inntekter med staten og medborgerne sine.

For eksempel kan noen registrere at de bor i et annet land så de heller kan betale lav skatt i det landet, mens de i virkeligheten forblir boende samme sted. Dette er ulovlig. I tillegg brukes ulike smutthull i loven. Store internasjonale selskaper får ofte god hjelp av advokater til å finne ut hvordan de kan organisere seg i flere land for å betale minst mulig skatt. Landene som har lavest skatt kalles for skatteparadiser. De tilbyr å holde ting hemmelig for selskapene og de rike menneskene som velger å betale skatt der heller enn i sitt eget hjemland.

Som et resultat sitter vi igjen med færre penger som politikerne kan bruke på viktige fellesgoder som for eksempel gratis skole, kollektivtransport, eller noen å snakke med når man trenger det. I Sør-Afrika forsvinner 30 milliarder kroner hvert år på grunn av skatteflukt. Med de pengene som forsvinner på grunn av skatteflukt kunne vi hatt et enda bedre grunnlag for å globalt finansiere det grønne skiftet, viktige tilbud for ungdom, og å hjelpe flere mennesker ut av fattigdom.

Skatteflukt er et globalt problem, og løses derfor best i samarbeid mellom verdens land. Et av tiltakene som kan være med å løse problemene rundt skatteparadiser og skattepengene som forsvinner, er å få en skattekonvensjon i FN. Dagens skattesystem er lagd av de rike landene i verden, og derfor er det viktig at når vi skal lage nye regler for skatt, at også lav- og mellominntektsland tas med i utformingen. Det finnes ikke noe globalt regelverk for internasjonal skatt i dag. Dagens system er utdatert, komplisert og med mange smutthull, som gjør det enkelt for selskaper og enkeltpersoner å omgå disse reglene.

Det siste vi trenger, er enda et verdensomspennende system hvor de rikeste blir rikere, og de fattigere blir fattigere. Derfor trenger vi en global skattekonvensjon.

I november 2022 vedtok FN en resolusjon som bestemte at verdens land skulle begynne å diskutere internasjonalt skattesamarbeid. En av måtene man kan samarbeide om skatt internasjonalt er nettopp gjennom en skattekonvensjon.

KFUK-KFUM Global har sammen med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner støttet en global skattekonvensjon i FN i mange år, og endelig ser det ut som vi er på riktig vei. Vi kommer til å fortsette å presse politikerne på dette, i vårt arbeid mot en mer rettferdig verden!