fbpx

Bangladesh

I Bangladesh jobber KFUK-KFUM Global sammen med YWCA, det er et spesielt fokus på drift av skoler som er tilgjengelige for alle.

2022 var et år preget av pandemi, men til tross for lange nedstengninger av skoler har 150 elever fra Chandpur, 73 elever fra Savar, og 62 fra Dinajpur, fullført 1.-5. klasse ved YWCAs gratisskoler. Ved alle YWCAs gratisskoler er det også årlige helsesjekker for alle elever og undervisning om viktigheten av egen og andres psykiske helse og hygiene. Jevnlig arrangeres det foreldremøter for å engasjere elevenes foresatte i barnets utdanning.

Ungdom i YWCA Bangladesh har gjennomført informasjonskampanjer i sine lokalmiljø på temaer som; Betydningen av jenters utdanning, SRHR (seksuelle og reproduktive helse og rettigheter) med fokus på problemer knyttet til barneeksteskap, menstruasjonshelse og hygiene, kjønnsbasert vold og vold i hjemmet, sikkerhetstiltak under pandemien, betydningen av klimatiltak, og positiv og miljøvennlig atferd.

Ved å dele ut “verdighetssett” (sanitetsbind, såpe, ansiktsmaske, og klistremerke om menstruasjonshygiene) har Bangladesh YWCA hjulpet totalt 1050 unge jenter og kvinner i syv ulike lokalsamfunn. I forbindelse med utdeling ble det også gjennomført undervisning for ca 100 unge kvinner på temaer som på menstruasjonshelse, personlig helse, Covid-19 bevissthet, forebygging av brystkreft, SRHR, tidlig ekteskap og kjønnsbasert-vold/vold i hjemmet.

YWCA Bangladesh har også jobbet strategisk med treplanting. Dette for å øke forståelsen for viktigheten av å plante trær og utfordringene med avskoging.